Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám v plánu požádat soud, aby matka doložila skutečný měsíční přehled výdajů na dvě nezletilé děti, která ji byly svěřeny do péče. Dle mého názoru platím na své děti neúměrně vysoké výživné, které neodpovídá jejich měsíčním potřebám. V minulosti jsem se soudně třikrát pokoušel výživné bezúspěšně snížit s odůvodněním, že návrh otce na snížení výživného není důvodný.

I když od rozvodu jsou už děti o deset let starší, výživné podle mě stále neodpovídá obvyklé výši ani k jejich věku a ani k jejich potřebám. Na výživě dětí se mají podílejí oba rodiče a to v možnostech svých příjmů a majetkovým poměrům a to podle mě také neodpovídá aktuálnímu stavu. Je reálné, aby soud matce na základě mé žádosti nařídil doložení skutečných měsíčních nákladů na děti, které by zohledňovali vyživovací povinnosti nejen otce, ale i matky a při neodůvodněných nebo „zbytečných“ nákladech, nařídil snížení mé vyživovací povinnosti? Děkuji Vám za posouzení mého dotazu. Čestmír.

 

ODPOVĚĎ:
Podle občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu (výše) výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (obou nezletilých dětí) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Paragraf 915 občanského zákoníku ale říká, že: Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Jinými slovy to, že děti mají právo mít se stejně dobře jako Vy, je důležitější než to, co opravdu potřebují.
Takže i kdyby se Vám podařilo prokázat, že Vámi poskytované výživné je vyšší než reálné náklady na výchovu a výživu dětí, nemusí to být pro soud důvod ke snížení výživného. Ve svém dotazu uvádíte, že jste se v minulosti již třikrát nespěšně pokoušel o snížení výživného. Paragraf 923 občanského zákoníku k tomu říká, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Šance na změnu výše výživného tedy nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně poměrů - tedy například k (výraznému) zhoršení Vaší finanční situace. Soud pravděpodobně došel k závěru, že změna poměrů nenastala, a proto Vašim předchozím žádostem o snížení výživného nevyhověl.
Spíše než o snížení výživného byste tedy měl usilovat o jeho smysluplného využití. Podle § 917 občanského zákoníku lze totiž za odvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor. Zkuste tedy soudu navrhnout, aby v případě, že nebude se snížením výživného souhlasit, uložil matce povinnost část poskytovaného výživného dětem spořit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.