Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2013 mi byla KS Ostrava stanovena vyživovací povinnost vůči mé dceři, kdy ji při jednání soudu, jako nezletilou zastupovala matka. Dcera, nar. 1996, studuje na Palackého univerzitě v OL, je již Bc. , nyní v navazujícím dvouletém magisterském studiu. Regulérní ukončení studia bylo 26.6.2020, pro okolnosti s Covidem byl stanoven dodatečně náhradní SZS na 16. září 2020.

Vzhledem k tomu, že dcera se mnou odmítá stýkat od roku 2008, naposledy jsme se viděli pouze při obřadu na pohřbu mé matky před pěti lety, neproběhla dále ani žádná korespondence, považoval jsem její studium za ukončené červnem 2020. I za těchto okolností jsem jí zaslal za prázdninové měsíce výživné, kdy jsem se z nemocničního lůžka „upsal“ na mobilu o nulu a zaslal místo 16.000 Kč pouze 1.600 Kč. Odpovědí mi byl mail, kdy mne dcera moralizuje, je chudák, o kterého se nestarám a pro Covid nemohla na fakultu řešit diplomku a bude studovat přinejmenším ještě dva semestry. Dotazem na studijním oddělení fakulty, jsem zjistil, že překážky nebyly žádné, studium si prodloužila svévolně. Na základě své žádosti, potvrzení o studiu dostane, byť bude pouze doma, do doby než složí závěrečné zkoušky, kdy součásti třetí z nich je obhajoba diplomové práce. Dcera mi skutečně poslala potvrzení o studiu, kde je potvrzeno, že je do 31.8. 2021 studentem fakulty v denním studiu. Mám k dispozici fakultní veřejný dokument, že diplomovou práci obhájila, byť s problémy, 14.8.2020, přesto se nepřihlásila do zářijového termínu SZS. Dne 29.10.2020 jsem dceři zaslal mail, kdy jsem jí situaci rozebral, doložil informace, které mám a požádal o ukončení mé vyživovací dohodou. K dnešnímu dni jsem nedostal žádnou odpověď. Nevím tedy, zda studuje či nikoliv a nemám právo se oficiálně ani možnost tyto okolnosti vzhledem k GDPR dozvědět. Co mám nyní dělat? Situace mne o to více tíží, že jsem od října 2020 ve starobním důchodu. Dle mého názoru si dcera naprosto bezdůvodně prodloužila studium, obdržela fiktivní potvrzení o studiu, nekomunikuje. Situace se navíc dle mého názoru dá hodnotit jako podvodné jednání v době mimořádného stavu se všemi důsledky. Co tedy dál? Děkuji a jsem s pozdravem.

 

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Vyživovací povinnost tedy zpravidla končí s ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže Vaše dcera v srpnu roku 2020 obhájila diplomovou práci, pak se dá předpokládat, že do této doby řádně studovala. Otázkou, kterou si kladete i Vy, je, proč se Vaše dcera následně nepřihlásila na termín státních závěrečných zkoušek v září 2020. Jestliže s Vámi dcera nekomunikuje, Vy nemáte informace o tom, zda Vaše dcera stále studuje a škola Vám z důvodu ochrany osobních údajů odmítá informace o dceřině studiu poskytnout, můžete podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na ukončení (zrušení) vyživovací povinnosti. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Zákon totiž říká, že výživné nelze přiznat, pokud je přiznání výživného v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy je například právě situace, kdy dítě bez vážného důvodu (například zdravotního) ukončuje studium a opět začíná studovat nebo studium bezdůvodně prodlužuje. V návrhu tedy uveďte, že dle Vašeho názoru dceři nic nebránilo v tom, aby studium ukončila již v loňském roce a že k prodloužení studia neměla žádný vážný důvod. Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví a vyživovací povinnost zpětně ukončí (zruší), budete moci po dceři požadovat, aby Vám neoprávněné uhrazené výživné vrátila jako tzv. bezdůvodné obohacení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.