Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dceru, které je 14 let, s otcem dcery nežiji od jejího jednoho roku, po domluvě na ni platil do jejich 6 let 500 Kč měsíčně, od 7 let doposud 1.000 Kč/měsíčně. Otec je v insolvenci, v invalidním důchodě. Vím, že si vydělává na černo, ale nedokážu mu to. Můj dotaz zní.

I když je v insolvenci a v plném důchodu, mám nárok na větší výživné popřípadě, jak se potom počítá? Dcera je výhradně v mé péči, otce navštěvuje minimálně, ten bydlí v podnájmu. Děkuji za odpověď. Vilma.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 923 odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Největší šance na změnu výše výživného je tedy zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů a/nebo k navýšení nákladů na výchovu a výživu dítěte. K nárůstu nákladů na výživu Vaší dcery zcela jistě došlo, záleží však také na tom, jakým způsobem se od posledního určení výživného změnila Vaše finanční situace a situace otce dítěte. Nicméně výživné ve výši 1 000 Kč na 14leté dítě je poměrně nízké, takže návrh (žalobu) na zvýšení výživného klidně podejte.
Vzory návrhu na určení výživného najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci pracovníci OSPOD či občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Návrh se podává k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště a neplatí se za něj soudní poplatek. O výživném tedy bude rozhodovat jiný soud než soud insolvenční - tím je krajský soud v místě bydliště dlužníka. Skutečnost, že je dlužník v oddlužení, není pro určení výše výživného určující a naopak - probíhající insolvenční řízení nemá přímý vliv na řízení o výši výživného, Soud může, ale nemusí při rozhodování o výživném zohlednit probíhající insolvenční řízení.
Co se týče výše výživného, žádný jednoznačný vzoreček či postup pro jeho výpočet neexistuje, soud určuje výši výživného vždy na základě posouzení individuální situace obou rodičů a dítěte. Existuje například doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti, podle které by výše výživného na dítě od 10 do 14 let měla činit 15 - 19% příjmu, pro dítě od 15 do 17 let pak 16 - 22% příjmu povinného rodiče. Tato tabulka má ale pouze doporučující charakter a soudy se jí mohou ale nemusí řídit. Navrhněte tedy výši výživného dle svého uvážení. Soud není Vaším návrhem vázán - může tedy určit vyšší, ale i nižší výživné než navrhujete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.