Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V současné době (10/2020) jsem požádal o starobní důchod, který se vyřizuje. Od 1.2.2020 jsem bez práce. Následně od března 2020 jsem vedený v evidenci uchazečů o změstnání na úřadě práce ČR. Nárok na podporu z důvodu poslední práce na dohodu mi byl zamítnutý.

Platím pravidelné měsíční výživné na dceru ve výši 4.500 Kč, která studuje v Praze. Rezerva peněz již na nule. Mohu se zeptat, zda mám soud požádat o snížení výživého?? Vedle toho hledám zaměstnání, když vzhledem k věku, či stávající situace Covid-19 je to nemožné. Nyní mám sotva na jídlo. Děkuji za případnou pomoc.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže jste s dcerou v kontaktu a máte s ní dobré vztahy, doporučuji kontaktovat nejprve dceru, vysvětlit jí současnou situaci a zjistit, zda by souhlasila s dočasným snížením výživného. Pokud dcera bude souhlasit, můžete s dcerou uzavřít písemnou dohodu o snížení výživného. Tuto dohodu pak můžete zaslat ke schválení soudu. Jestliže s dcerou nejste v kontaktu nebo dcera nebude se snížením výživného souhlasit, nezbude Vám nic jiného, než se obrátit přímo na soud. V tom případě podejte k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh (žalobu) na snížení výživného. Za podání návrhu (žaloby) se nehradí soudní poplatek. Šance na změnu výživného je zejména tehdy, pokud od posledního určení výživného došlo ke změně poměrů (změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů). Pokud má být Vaše žádost úspěšná, je zapotřebí soud doložit, že ve Vaše případě došlo ke změně poměrů (doporučuji doložit rozhodnutí o nepřiznání podpory v nezaměstnanosti, případně další dokumenty dokládající zhoršení Vaší finanční situace). To, zda soud Vaší žádosti vyhoví, bude záležet mj. na tom, zda a jakým způsobem se od posledního určení výživného změnila situace Vaši dcery a zejména její matky, která má vůči dceři také vyživovací povinnost.
Svoji finanční situaci se můžete pokusit zlepšit také podáním žádosti o sociální dávky. Jste-li vlastníkem či nájemcem bytu/domu a 30% (v Praze 35%) Vašich příjmů nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete požádat o příspěvek na bydlení. K žádosti o příspěvek je zapotřebí doložit veškeré příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Dále by připadaly v úvahu dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Při žádosti o tyto dávky ale úřad práce zkoumá celkové majetkové a sociální poměry žadatele. To znamená, že úřad práce bude zjišťovat, zda máte peníze na bankovním účtu, zda vlastníte (ne) movitý majetek nebo zda máte uzavřené stavební spoření, penzijní či životní pojištění. O všechny uvedené dávky můžete požádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.