Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 19-leté nemanželské dítě, na které platím od jeho narození výživné. Dítě ani matka dítěte se mnou nejsou v kontaktu, a to ani po mém projeveném zájmu. Mně by zajímalo, kam nebo, na který orgán se mohu obrátit, abych v tomto případě zjistil, zda dítě stále ještě studuje nebo eventuelně už pracuje a já budu vědět, od kdy mohu přestat platit alimenty? Již 15 let žiji v zahraničí a jediné co vím, je jeho datum narození!

ODPOVĚĎ:
Podle české právní úpravy trvá vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti tedy zpravidla končí s ukončením studia dítěte a jeho nástupem do zaměstnání. Pokud nemáte informace o tom, zda Vaše dítě ještě studuje či nikoliv, je situace složitá. Jestliže Vaše dítě žije s matkou v zahraničí, doporučuji se v této záležitosti obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně - www.umpod.cz. Pracovníci úřadu by měli být schopni - na základě informace o tom, kde Vaše dítě žije a jaké právní předpisy se na něj vztahují - navrhnout nejvhodnější způsob, jakým ve Vaší situaci postupovat.