Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jestliže chci ukončit placení výživného na zletilého syna, jelikož navzdory dennímu studiu na vysoké škole, již pracuje jako OSVČ a vydělává i 40.000 Kč/měsíčně, tak s kým se mám dohodnout? Se zletilým synem nebo s jeho matkou? Musí matka dát souhlas s ukončením vyživovací povinnosti?

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, dokud není dítě schopné se samo živit. Vyživovací povinnost tedy zpravidla končí s ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud Váš syn sice studuje, ale je při studiu schopen se sám živit, může Vaše vyživovací povinnost skončit již nyní. Vzhledem k tomu, že od dosažení zletilosti náleží výživné přímo zletilému dítěti, stačí, když se na ukončení vyživovací povinnosti dohodnete se synem. V každém případě tuto dohodu doporučuji uzavřít písemně a uvést v ní datum, kdy výživné přestane být hrazeno/ bude uhrazeno naposledy. Souhlas synovy matky s ukončením vyživovací povinnosti nepotřebujete.