Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalí manželé jsou rozvedeni. Mají spolu dvě vyživované dospívající děti ve střídavé péči bez vzájemné platby alimentů. U exmanžela v současné době probíhá insolvence (oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty). Exmanželka zvažuje požádat soud o svěření obou vyživovaných dětí do své výlučné péče.

Z čeho pak v takovém případě soud při stanovování výše alimentů, které by měl exmanžel platit exmanželce, vychází? Z výše exmanželovi čisté mzdy? A pokud ano, vychází v tomto případě soud při výpočtu výše alimentů primárně ze skutečné čisté mzdy dlužníka (např. 30.000 Kč), nebo z částky která v současné době dlužníkovi z čisté mzdy po odečtení částky odeslané insolvenčnímu správci zůstává (tj. z nezabavitelného minima zahrnujícího péči o dvě vyživované děti, např. 18.500 Kč), nebo z částky která by dlužníkovi z čisté mzdy v budoucnu (po svěření dětí do výlučné péče exmanželky) po odečtení částky odeslané insolvenčnímu správci zůstala (tj. z nezabavitelného minima již nezahrnujícího péči o dvě vyživované děti, např. 14.500 Kč)? Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže chcete požádat o svěření dětí do vaší výlučné péče, můžete tak samozřejmě učinit i v době, kdy je exmanžel (otec dětí) v insolvenci. O návrhu na svěření dětí do péče a výživném bude rozhodovat okresní soud v místě bydliště dětí, zatímco insolvenci řeší krajský soud v místě exmanželova bydliště - jedná se tedy o dvě samostatná, na sobě nezávislá soudní řízení.
Okresní soud při určování výše výživného může, ale nemusí zohlednit okolnosti probíhajícího insolvenčního řízení. Může tedy stanovit výživné z příjmu před insolvenční srážkou (30 000 Kč), ale může určit i jinou, nižší výši výživného. Soud vždy zohledňuje celkové příjmové a majetkové poměry obou rodičů a také oprávněné potřeby nezletilých dětí - záleží vždy na soudu, jak celkovou situaci posoudí. Výživné je každopádně tzv. přednostní pohledávkou, která je v insolvenčním řízení přednostně hrazena z insolvenční srážky, nikoliv z nezabavitelné částky, která exmanželovi zůstává po srážce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.