Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec mojí dcery dlouhodobě pracuje na černo, tedy není vedený nikde jako zaměstnanec, nevím, zda je vedený na ÚP, pokud bych chtěla soudně zvýšit alimenty, jak to mám vlastně udělat, když papírově je nezaměstnaný, přitom si vydělává slušné peníze?

A ještě jsem se chtěla zeptat, pokud by byla dcera třeba celé dva měsíce o prázdninách u otce, tak otec alimenty v tyto měsíce nemusí platit a naopak je musím platit já jemu? Děkuji moc, Radmila

.

ODPOVĚĎ:
Rodiče mají vůči dítěti vyživovací povinnost do doby, dokud dítě není schopné se živit samo. Pokud dceřin otec pracuje na černo, otázkou je, zda se Vám podaří soud přesvědčit (a zda se soudu podaří prokázat), že dceřin otec má nějaký příjem, ze kterého může výživné hradit. Zatajování příjmů by se otci nemuselo vyplatit. Paragraf 916 občanského zákoníku totiž říká, že: Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu. Existenci neoficiálních příjmů bývá sice poměrně obtížné prokázat, ale rozhodně doporučuji se o to pokusit.
Jestliže chcete, aby výživné určil soud, podejte k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh (žalobu) na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě dceřina bydliště nebo pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Jestliže máte jakékoliv informace o tom, kde dceřin otec je (nebo nedávno byl) - i když neoficiálně - zaměstnán, určitě je v návrhu uveďte. Ideální by bylo například svědectví člověka, který by byl ochoten u soudu dosvědčit, že dceřin otec někde pracuje. Bude pak záležet na soudu, zda se mu podaří prokázat, že dceřin otec má příjem. Pokud ano, stanoví otci výživné, které bude muset otci hradit.
Jestliže dcera bude celé prázdniny u otce a otec ji bude dva měsíce živit místo Vás, nebylo by spravedlivé po něm za tyto dva měsíce výživné požadovat. Pokud bude po zbytek roku výživné hradit, měla byste výživné za prázdniny hradit Vy jemu. Jestliže Vám ale výživné platiti nebude, domnívám se, že po Vás nelze spravedlivě požadovat, abyste mu výživné za prázdniny platila.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.