Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 01/2018 platím výživné na dceru. 03/2020 mi přišel dopis, kde jsem se dozvěděl, že dcera je od 09/2019 v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domovu Charlotty Masarykové v Praze. Matka dítěte nekomunikuje ani s rodinou, dětským domovem ani se soudy.

O tomto mě informoval až soud, nikoliv matka dítěte. V období 09/2019 až 03/2020 jsem posílal výživné matce. Rád bych aby výživné dostala dcera a ne matka. Děkuji Alan.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 975 občanského zákoníku platí, že: Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy, upraví také rozsah vyživovací povinnosti rodičů. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda sdělení, které jste od soudu obdržel, takovou úpravu obsahuje či nikoliv. Pokud ne, další možností je nahlédnutí do soudního spisu u soudu, který rozhodl o umístění vaší dcery do příslušného zařízení.
Jestliže je Vaše dcera umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, může Vám i matce dítěte podle zákona o sociálně právní ochraně dětí vzniknout povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče. Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc nejvýše 1,6násobek částky životního minima stanoveného pro toto dítě. Výši příspěvku v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodnutím.
Co se týče výživného, které jste zaplatil v období od září 2019 do března 2020, v případě výživného pro nezletilé dítě se spotřebované výživné nevrací. Záleží tedy na tom na co dceřina matka použila výživné v době, kdy už o dceru osobně nepečovala. Jestliže použila výživné například na úhradu výše zmíněného příspěvku, obávám se, že od ní zaplacené výživné nevymůžete. Pokud ale použila výživné pro svou vlastní potřebu a nikoliv pro potřeby dcery, mohlo by se jednat o tzv. bezdůvodné obohacení a mohl byste po matce požadovat vydání výživného. V takovém případě doporučuji Vaši situaci konzultovat osobně s právníkem. Můžete se obrátit například na tzv. občanské poradny, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech.