Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Od 01/2018 platím výživné na dceru. 03/2020 mi přišel dopis, kde jsem se dozvěděl, že dcera je od 09/2019 v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domovu Charlotty Masarykové v Praze. Matka dítěte nekomunikuje ani s rodinou, dětským domovem ani se soudy.

O tomto mě informoval až soud, nikoliv matka dítěte. V období 09/2019 až 03/2020 jsem posílal výživné matce. Rád bych aby výživné dostala dcera a ne matka. Děkuji Alan.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 975 občanského zákoníku platí, že: Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy, upraví také rozsah vyživovací povinnosti rodičů. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda sdělení, které jste od soudu obdržel, takovou úpravu obsahuje či nikoliv. Pokud ne, další možností je nahlédnutí do soudního spisu u soudu, který rozhodl o umístění vaší dcery do příslušného zařízení.
Jestliže je Vaše dcera umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, může Vám i matce dítěte podle zákona o sociálně právní ochraně dětí vzniknout povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče. Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc nejvýše 1,6násobek částky životního minima stanoveného pro toto dítě. Výši příspěvku v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodnutím.
Co se týče výživného, které jste zaplatil v období od září 2019 do března 2020, v případě výživného pro nezletilé dítě se spotřebované výživné nevrací. Záleží tedy na tom na co dceřina matka použila výživné v době, kdy už o dceru osobně nepečovala. Jestliže použila výživné například na úhradu výše zmíněného příspěvku, obávám se, že od ní zaplacené výživné nevymůžete. Pokud ale použila výživné pro svou vlastní potřebu a nikoliv pro potřeby dcery, mohlo by se jednat o tzv. bezdůvodné obohacení a mohl byste po matce požadovat vydání výživného. V takovém případě doporučuji Vaši situaci konzultovat osobně s právníkem. Můžete se obrátit například na tzv. občanské poradny, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.