Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel se rozvedl květnu 2009. Od června 2009 (tzv. od nabytí právní moci rozsudku rozvodu) je zavázaný hradit výživné ve výši 2.000 Kč. S ex manželkou vycházel dobře a tak někdy poslal peníze na účet, jindy předal osobně (na ruku bez potvrzení). Vzhledem k tomu, že má nyní nižší příjmy a k tomu další dvě vyživovací povinnosti, požádal si v srpnu 2019 o snížení alimentů.

Ex manželka (jako pomstu) obratem v září 2019 sepsala exekuční návrh na dlužné i běžné výživné. Návrh předala přímo soudní exekutorce a v říjnu 2019 bylo proti nám zahájeno exekuční řízení. Započítala do splátek výživného jen to, co dostala na účet a to za celé vyživovací období. Žádá tedy,, dlužné" výživné za více než 10 let!!! Vzhledem k tomu, že nemůžeme dokázat, že zaplatil více, než tvrdí matka dítěte, obratem jsme podali návrh na zastavení exekuce z důvodů promlčení dle § 613 NOZ a § 629 stejného zákona. Opravdu hodně jsme si o tom přečetli z různých diskuzí, příspěvku i Vaše různé vyjádření, např. k hostu 186 (z roku 2013), kde píšete: ,, můžete podat návrh na zahájení exekučního řízení, můžete žádat dlužné výživné až tři roky zpětně ode dne podání. ´´. Moje hlavní otázka zní, to ta tří letá promlčecí doba platí i pro výživné splatné za znění starého zákona tzv. před 1.1.2014? Do 31.12.2013 totiž platil zákon o rodině:
(1) Právo na výživné se nepromlčuje. Lze je však přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.
(2) Práva na jednotlivá opětující se plnění výživného, jakož i ostatní práva na peněžitá plnění vyplývající z tohoto zákona se však promlčují. Bylo-li výživné pro děti přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, promlčují se opětující se plnění po deseti letech; ustanovení § 110 odst. 3 občanského zákoníku se zde nepoužije.
Hledala jsem na internetu nějaké soudní rozhodnutí, které by rozhodlo, že námitka promlčení byla opravdu přijatá. Našla jsem pouze ze dne 25. 7. 2013, č. j. 64 EXE 594/2010-264, kdy obvodní soud pro Prahu 4 uznal tří letou námitku promlčení. (Výživné za období 2002-2010. Exexuce podaná v roce 2010, 2013 - uznáno dlužné výživné jen za období 2007-2010). Nemáte prosím k dispozici, nějaké další judikatury, které by dokazovaly, že se dle NOZ promlčuje i výživné třeba z roku 2010, 2011, atd? ...? Třeba vasevyzivne.cz říká, že změnou občanského zákoníku se lhůty promlčení rozdělují do dvou kategorií. Tu první tvoří výživné splatné do 31. 12. 2013, pro které platí promlčecí lhůta 10 let. Druhou kategorii tvoří výživné splatné od 1.1.2014, na které se vztahuje promlčecí lhůta 3 roky. Bohužel mě o tomto tvrzení přesvědčuje i § 3036 NOZ. Nevím už, co si o tom myslet a tudíž, co očekávat, že bude řečeno u soudu. Moc by určitě pomohlo více nějakých soudních rozhodnutí (nejlépe od nějakého vyššího soudu), by mohlo sloužit, jako pomoc u soudního jednání. Moc ráda, bych věděla, jak se na tuto problematiku díváte vy, když v dotazích odpovídáte, že byla promlčecí lhůta tři roky i před platností NOZ. Budu ráda, za jakoukoliv radu, kterou u soudu budeme moci říct, aby soudci pomohla v,, pochopení" zákona, tak jak jej chápete vy. Omlouvám se za dlouhý dotaz a předem moc děkuji za odpověď a pomoc.

 

ODPOVĚĎ:
Jak je uvedeno v § 613 NOZ, který ve svém dotazu zmiňujete, právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se plnění však promlčení podléhají. To platilo i před účinností NOZ (před 1. 1. 2014) - NOZ tuto úpravu převzal ze zákona o rodině. Vámi zmiňovaný § 629, který říká, že promlčecí lhůta trvá tři rok, již ale platí mj. pro opakující se plnění vzniklá (stanovená) až v době účinnosti NOZ (tedy od 1. 1. 2014). Vzhledem k tomu, že Vašemu manželovi byla určena úhradě výživného v roce 2009, je zapotřebí na tuto situaci aplikovat § 3028 odst. 2 NOZ, který říká, že: Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Dále pak tuto situaci upravuje § 3036, podle kterého platí, že: Podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Z toho vyplývá, že pro výživné stanovené v roce 2009 je zapotřebí použít promlčecí lhůtu upravenou zákonem o rodině, ve kterém byla - jak ve svém dotazu sama uvádíte - promlčecí lhůta desetiletá. Výživné, které po Vašem manželovi požaduje jeho exmanželka, tedy bohužel ještě není promlčené. V případě, že návrh na zastavení exekuce bude zamítnutý, doporučuji pokusit se získat jakékoliv důkazy o tom, že výživné bylo ze strany vašeho manžela skutečně uhrazeno (e-maily, SMS zprávy, svědecké výpovědi apod.).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.