Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám v péči syna 13 let. Matka dítěte má v péči druhého syna 11 let. Já platím 6.000 Kč, matka platí 1.000 Kč, protože byla v době soudu plně na rodičovské dovolené. Od září 019 je její dcera ve školce a ona začala podnikat, v únoru 2020 by ji měla končit rodičovská dovolená, tedy RD, tak jsem chtěl požádat o zvýšení výživného.

Nicméně se uzákonil zvýšený rodičovský příspěvek, takže si asi všechny matky prodlouží rodičovskou dovolenou RD do 4 let věku dítěte. Je možné i tak nějakým způsobem požadovat vyšší výživné, když matka celodenně pracuje a dítě má ve školce? Nebude asi jako OSVČ nic přiznávat, neměl by se jí ale příjem počítat podle předchozí mzdy u zaměstnavatele? Nemůže snad mít nižší příjem jako OSVČ než měla jako zaměstnanec? Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 odst. 1 nového občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dětí) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Při žádosti o změnu výše (zvýšení či snížení) výživného je také důležité, zda a jakým způsobem se od posledního určení výše výživného změnily majetkové poměry obou rodičů.
To, že od září 2019 začala matka dětí podnikat, ještě nemusí znamenat, že jí soud automaticky zvýší výživné – záleží totiž na tom, jaký má (bude mít) příjem z podnikání. Soud musí vždy vycházet z aktuálního příjmu – nemůže tedy pro určení výše výživného brát v úvahu příjem z předchozího zaměstnání, který už matka dětí dávno nepobírá. Co se týče Vaší úvahy, že příjem z podnikání snad nemůže být nižší než příjem ze zaměstnání, k této úvaze se bez bližší znalosti věci nedokáži vyjádřit. Nevím, v jakém oboru začala matka dětí podnikat, ale je celkem běžné, že zejména v začátcích podnikání nemusí být příjmy nijak zvlášť vysoké.
Soud stanovil matce dětí výživné ve výši 1.000 Kč v době, kdy matka dětí byla na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Vzhledem k tomu, že matka dětí začala podnikat, její příjmy se nyní zvýší. Sám ale ve svém dotazu uvádíte, že by matka dětí v únoru 2020 měla ukončit rodičovskou dovolenou (máte ale spíše na mysli pobírání rodičovského příspěvku). Pokud se matka dětí nevrátí zpět do zaměstnání (z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda její pracovní poměr skončil či nikoliv), bude zvýšení jejího příjmu pouze dočasné, protože se od března 2020 její příjmy sníží o vyčerpaný rodičovský příspěvek. Matka dětí tak bude odkázána pouze na příjem z podnikání. I v případě, že by došlo k navýšení rodičovského příspěvku, toto navýšení pokryje období několika měsíců (necelý rok). Je tedy velmi pravděpodobné, že navýšení příjmu je pouze dočasné – i tohle bude soud brát v úvahu. Soud bude zkoumat také to, zda se od posledního určení výše výživného změnila i Vaše finanční situace, o které ve svém dotazu rovněž nic nepíšete.
Pokud se domníváte, že matka dětí je (bude) schopná hradit vyšší výživné, můžete samozřejmě žádost o výšení výživného k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte podat. Pouze na základě obecných informací uvedených ve Vašem dotazu se ale neodvažuji předjímat, zda soud Vašemu návrhu vyhoví či nikoliv.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.