Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká výživného na vnuka, které má nebo nemá platit jeho otec, který s ním nebydlí ve společné domácnosti. Vnuk po základní škole náhle v 11/2018 ukončil studium na střední odborné škole a přihlásil se na úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Různě pracoval na brigádách a nevím zda má řádné zaměstnání. V 12/2018 dovršil plnoletosti, tedy 18 let věku.

V současné době složí přijímací zkoušky na jinou střední školu, kterou má zahájit 09/2019. Jeho matka se domáhá placení vyživného (alimentů). Vzniká tedy povinnost otci platit výživné, přestože začal jeho syn studovat jinou školu? Náleží výživné za období, kdy vnuk nestudoval a nebyl v  evidenci žádné školy? V případě, že po zahájení studia bude vnuk řádně studovat, komu náleží výživné zda matce nebo vnukovi? Náleží výživné i za období, kdy vnuk ukončil školu do doby, než, případně začne nové studium? Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Váš vnuk si poté, co ukončil studium na střední škole, pravděpodobně uvědomil, že pouze se základním vzděláním žádné slušnou zaměstnání nesežene, a proto se rozhodl pro opětovné studium na střední škole. Jestliže se bude studiem připravovat na budoucí povolání a zvyšovat si kvalifikaci, uloží soud jeho otci velmi pravděpodobně povinnost hradit opět výživné. Pouze v případě, že by Váš vnuk studium opakovaně ukončoval bez vážného důvodu (například zdravotního) a opět začínal studovat, mohl by být jeho požadavek na hrazení výživného v rozporu s dobrými mravy.
To, zda bude mít vnuk nárok na výživné i za dobu, kdy nestudoval, bude záležet jednak na tom, zda bude výživné zpětně požadovat, a také na tom, zda během této doby byl schopný se sám živit. Vzhledem k tomu, že vnuk už je zletilý, mělo by být výživné hrazené k jeho rukám.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.