Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při posledním stanovování výživného na děti (02/2018) jsem bydlel v bytě, kde jsem platil nájemné 8.000 Kč včetně inkasa. Průměrný příjem jsem měl cca 20.000 Kč. Soud stanovil výživné 7.200 Kč na dvě děti, nad horní hranicí doporučující tabulky. Matka měla příjem cca 21.000 Kč.

V současné době bydlím u přítelkyně, která má vlastní dům, kde bydlí v přízemí její rodiče a my obýváme podkrovní byt. Zde hradím pouze poměrnou část inkasa, která činí 2.000 Kč. Bere soud bere v potaz veškeré mé náklady na živobytí, což je např. nájem. Bylo by tedy pro mne z dlouhodobého hlediska přínosnější přítelkyni hradit "nájem"? Musela by to ona uvádět v daňovém přiznání? Matka dětí ve vypořádání SJM nabyla celou nemovitost v hodnotě 3.100.000 Kč, platí inkaso cca 6.000 Kč a hypotéku cca 5.000 Kč. Já dostal ve vypořádání 350.000 Kč. I tyto náklady bere soud v úvahu? Všude jsem se dočetl, že např. hypotéka by se vůbec posuzovat neměla, ale v praxi se postupuje jinak. Děkuji, Oliver.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 odst. 1 občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dětí) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). V případě, že by byl podán návrh na změnu výše výživného, soud by měl posuzovat celkovou finanční situaci obou rodičů i oprávněných dětí. Jestliže tedy budete Vaší přítelkyni hradit nájemné, měl by k tomu soud přihlédnout. Současně by ale soud mohl zohlednit také to, že tím, že nyní žijete s přítelkyní, která má vlastní nemovitost a pravděpodobně také určitý příjem, se zvýšila Vaše životní úroveň. Podle § 915 odst. 1 občanského zákoníku má být totiž životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Dítě má tedy právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Ani skutečnost, že začnete Vaší přítelkyni hradit nájemné, Vás tedy nemusí nutně ochránit před zvýšením výživného nebo Vám nemusí zaručit jeho snížení, pokud byste podal návrh na snížení výživného. Pokud by Vám přítelkyně podkrovní byt nebo jeho část oficiálně pronajímala (uzavřela by s Vámi nájemní smlouvu), měla by příjem z pronájmu zdanit podle § 9 zákona o daních z příjmů a uvést ho v daňovém přiznání. Vypořádání společného jmění manželů (SJM) bylo výsledkem dohody mezi manžely nebo rozhodnutí soudu a jako takové by nemělo mít vliv na stanovenou výši výživného.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.