Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dceru ve střídavé péči. Je jí 6 let, bývalý přítel mi platí 2.430 Kč výživné s tím, že jeho příjem je cca 45.000 Kč a jeho současné manželky cca 20.000 Kč. Další děti nemají. Já mám mateřskou 5.460 Kč a můj přítel plat cca 40.000 Kč. Máme spolu ještě 2 malé děti. Na obou stranách je placení i nějakých dluhů. Zajímá mě, zda bych v takové situaci měla nárok na vyšší výživné či nikoliv. Děkuji mnohokrát. Eva.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 odst. 1 občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (Vaší dcery) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Paragraf 923 odst. 1 občanského zákoníku pak říká, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Větší šance na změnu výše výživného je tedy zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k nárůstu nákladů spojených s výchovou a výživou Vaší dcery. Důležité tedy je, zda se od posledního určení výživného zlepšila finanční situace dceřina otce nebo naopak zda se zhoršila Vaše finanční situace, případně zda jste už v době posledního určení výživného měla vyživovací povinnost k dětem, které máte se svým současným přítelem. Pokud se situace od té doby změnila, má návrh na zvýšení výživného určitě šanci. Samozřejmě můžete zkusit návrh na zvýšení výživného podat i v případě, že k výrazné změně situace od posledního určení výživného nedošlo. V takovém případě můžete argumentovat výší příjmů dceřina otce a také zvýšením nákladů na dceřinu výchovu a výživu. Předpokládám, že Vaše dcera bude nastupovat do školy a zahájení povinné školní docházky je vždy spojeno se zvýšenými výdaji.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.