Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně podání návrhu na zrušení výživného na mou nezletilou dceru (17,5 let), která dne 18.8.2019 porodila dítě. Má dcera žije ve společné domácnosti s otcem narozeného dítěte, kterému platím výživné z důvodu svěření do jeho péče se soudním dohledem z důvodu neustálých sporů mezi matkou a dcerou.

Vzhledem k tomu, že dcera přerušila studium a ani v dohledné době nebude ve studiu pokračovat, bude pobírat rodičovský příspěvek. Mohu již nyní podat návrh na zrušení výživného k soudu za této situace? Velice Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Emil.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Pokud se Vaší dceři narodilo dítě, je pravděpodobné, že bude mít nárok na sociální dávky spojené s narozením dítěte a péčí o ně: porodné (jednorázová dávka), rodičovský příspěvek a přídavek na dítě (pravidelné, opakující se dávky). Pokud je určeno otcovství k jejímu dítěti (otec je zapsán v rodném listě dítěte), může Vaše dcera od otce dítěte požadovat výživné pro dítě, úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a po dobu dvou let od porodu také výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku.
Samotná skutečnost, že bude mít Vaše dcera na tyto dávky nárok, ale ještě nemusí nutně znamenat, že Vaše vyživovací povinnost vůči dceři skončila. Bude záležet do značné míry na tom, zda Vaše dcera bude schopná se z těchto příjmů živit. Pokud ano, Vaše vyživovací povinnost může skončit a soud by v takovém případě posoudil návrh na zrušení vyživovací povinnosti jako důvodný. Pokud ne, může Vaše vyživovací povinnost i nadále trvat.
Pokud se domníváte, že Vaše dcera bude díky pobírání výše uvedených příjmů schopná se sama živit, můžete návrh na zrušení výživného k soudu podat. Vzhledem k tomu, že o finanční situaci Vaší dcery nic bližšího nepíšete, nelze výsledek soudního řízení předjímat. Bude záležet na soudu, jak celou záležitost posoudí a zda Vašemu návrhu vyhoví či nikoliv.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.