Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám ve své péči dvě dcery: Simona 10 let, Tereza 5 let. Z platu otce je mi měsíčně strhávána částka ve výši cca okolo 12.000 Kč, protože je dlužníkem mnoha věřitelů a proto jsem musela i já podat exekuci na výživné, aby se pro dcery strhávalo výživné přednostně. Výživné má vyměřeno na obě dcery ve výši 14.000 Kč.

Na starší dceru ve výši: 8 000 Kč a na mladší ve výši: 6.000 Kč. Protože se otci snížil plat a je v exekucích, tak je mi strháváno v současné době na starší dceru: 6.794 Kč a na mladší: 5.095 Kč. Otec mě poslední dobou nutí k tomu, ať podám k soudu návrh na snížení výživného na obě dcery a to tak, že by oběma byla dohromady vyplácena celková částka ve výši 6.000 Kč. Což je cca 3.000 Kč na každou z nich. S tím, že pokud mu nevyhovím, tak si je o prázdninách a o víkendech nebude brát k sobě a bude mi jinak komplikovat život. A že mu jeho právnička sdělila, že když si on sám podá návrh na snížení výživného a doloží své nízké příjmy, tak dcerám výživné sníží třeba na 2.000 Kč celkem a já na tom stejně prodělám. Můžete mi napsat jestli je to možné? Vždyť v současné době je mu strhávána částka z aktuálně přiznané mzdy ve výši cca 12.000 Kč na výživné. Jak by mu pak mohlo být strháváno pouze cca 2.000 Kč? A také by mě zajímalo, zda soud při možnosti snížení výživného zohlední snahu otce jít do insolvence a zda přihlédne k jeho návrhu a nebo bude brát ohledy na nezaopatřené dcery a dá jim přednost před otcovou insolvencí a výživné ponechá ve stanovené výši?  

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže s podáním návrhu na snížení výživného nesouhlasíte a otcem navrhovanou částkou 6 000 Kč považujete za nedostatečnou, pak návrh na snížení výživného samozřejmě nepodávejte. S tím, že otec na tuto situaci bude reagovat omezením styku s dcerami, bohužel nic neuděláte – stýkat se s dcerami je jeho právo, nikoliv povinnost, a pokud nebude chtít, ke styku s dcerami ho nijak nedonutíte, i když je styk stanoven soudním rozhodnutím. Pokud je otec přesvědčen, že by měl hradit nižší výživné, může návrh na snížení výživného k okresnímu soudu v místě bydliště dcer podat sám. Bude pak záležet na rozhodnutí soudu, jak celou záležitost posoudí a zda návrhu otce vyhoví. Jestliže má ale otec takový příjem, ze kterého mu může být exekučně sráženo výživné ve výši 12 000 Kč, pak se o žádný nízký příjem nejedná a považuji za nepravděpodobné, že by soud otci vyměřil výživné na obě dcery v celkové výši jen 2 000 Kč.
V případě, že otec podá insolvenční návrh, i během insolvence musí hradit soudem stanovené výživné. Teprve zbývající část srážky ze mzdy – po odečtení výživného a odměny insolvenčního správce – bude rozdělována mezi ostatní věřitele. Pokud se otec bude soudně domáhat snížení výživného, může sice v návrhu argumentovat tím, že chce požádat o insolvenci a současná výše výživného mu neumožňuje insolvenční návrh podat, ale pochybuji o tom, že by soud rozhodl o snížení výživného z toho důvodu, aby otec mohl podat insolvenční návrh. Pokud by soud výživné opravdu snížil, stalo by se tak velmi pravděpodobně z jiných důvodů (například z důvodu výrazného zhoršení jeho finanční situace).  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.