Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Synovi je 24 let, má opakovat v denním studiu třetí ročník bakalářského studia na VŠ vzhledem ke zdravotním obtížím spojených s dyslexií - platný doklad má. Má dokončit ještě 1 zkoušku, kterou nestihl před dokončením třetího ročníku, bakalářskou práci odevzdal. Nestihl bohužel dokončit 3. ročník v termínu a závěrečné bakalářské zkoušky má vykonat na jaře 2020.

Studium nechce přerušit a chce zůstat v řádném prezenčním studiu s tím, že si brigádně vydělá 30.000 Kč na opakování 3. ročníku a přibere si nepovinně nějaké předměty z magisterského studia, aby nepromarnil celý rok. Začal spolupracovat na fakultě s psycholožkou a výchovnou poradkyní ohledně rozvrhnutí studijního plánu v souvislosti s dyslexií, což v předchozím studiu nebylo bohužel realizováno. Bývalý manžel zasílá 2.500 Kč výživného a máme velké obavy, že se mu velmi nebude zamlouvat prodloužení synova studia a bude se snažit buď srazit výživné na úplné minimum, nebo zcela se z něho vyvléknout. Bývalý manžel má další 3 děti - 21, 19 a 15 let, na které platí výživné. Vehementně operuje s tím, že je nemocný, má RS a takřka nevydělává. Vystudoval ČVUT-FEL, praxi v oboru nemá, 25 let byl OSVČ jako vydavatel a nakladatel, pak krátce jako pokladní na čerpací stanici a nyní zřejmě podniká - starožitnosti nebo něco podobného. Prokázat mu nějaké příjmy bylo vždy velmi složité, soud mu před třemi lety majetkově prokázal 1/3 podíl na chalupě - dědictví po jeho otci, dále 1/2 podíl na domě v Praze v hodnotě 4.000.000 Kč, který vlastnil s bývalou druhou ženou, která pracuje jako účetní ve firmě a dále vlastnil cca 5 pozemků v jižní části republiky. Fyzicky je na tom vcelku dobře - s menšími problémy, léčbu podstupuje dlouhodobě a úspěšně. Zda má ID nevím, před dvěma lety neměl přiznaný žádný. Já jsem dlouhodobě samoživitelka s platem zdr. sestry cca 22.000 Kč čistého příjmu měsíčně a výživné je v tomto případě potřebné. Se synem žijeme v jedné domácnosti, vlastníkem bytu 3+1 v mělnickém okrese jsem já, další majetek nevlastním. Otázka: do kolika let věku má studující syn právo na výživné? Dále co by měl syn doložit případně k soudu pokud jeho otec přestane zasílat výživné a nebo ho sám sníží, což už v minulosti udělal. Výživné bylo před 3 mi lety upraveno soudním smírem na částku 2.500 Kč, v té době manžel nepracoval a ani nepobíral ID a probíhal souběžně soud ohledně výživného na jeho 3 děti z druhého manželství. Syn si cca po půli roce od soudu vzal moje příjmení, s otcem se nestýká, protože o něho v minulosti jevil cca 2x do roka jen formální zájem. Syn za ním nechce chodit jen pro další citová zranění a nepochopení, potvrzení o studiu mu zasílá. Krom výživného otec syna nijak nepodporuje, nezajímá se o jeho studium, vyžádal si jen informaci, zda studuje, aby zbytečně "nepřeplácel". Můžete nám případně dát i dobrou radu, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím? Děkuji za vaši ochotu a odbornou radu. Zdenka

 

ODPOVĚĎ:

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti není omezena žádnou konkrétní věkovou hranicí. Vyživovací povinnost trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže je výše výživného stanovena soudním rozhodnutím, otec by rozhodně neměl bez rozhodnutí soudu nebo dohody se synem svévolně snížit výši výživného nebo výživné zcela přestat platit. Pokud by to otec udělal, může Váš syn dlužné výživné vymáhat prostřednictvím exekuce. V takovém případě doporučuji Vašemu synovi obrátit se na soudního exekutora – jejich seznam najde Váš syn na webu Exekutorské komory ČR – www.ekcr.cz. Exekutor Vašemu synovi pomůže sepsat návrh na nařízení exekuce. Jakmile soud nařídí exekuci, má exekutor několik možností, jak dlužné výživné po otci vymáhat – například zablokováním jeho bankovního účtu nebo nařízením srážek ze mzdy.
Otec se samozřejmě může snažit ukončit placení výživného také oficiální cestou – může podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Soud pak bude posuzovat, zda Váš syn je či není schopen se živit sám a zda měl pro prodloužení studia vážný důvod. Vzhledem k tomu, že k prodloužení studia došlo ze zdravotních důvodů, považuji za nepravděpodobné, že by soud v tomto případě vyživovací povinnost otce vůči synovi zrušil.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.