Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel emigroval v roce 1989 do zahraničí od té doby přestal platit výživné na syna. Dluží mu za 9 let, před časem jsme se dověděli, že žije v Dánsku. Chtěli bychom vědět, zda lze vymáhat alimenty i když synovi bude 40 let.

ODPOVĚĎ:

Výživné podléhá promlčení, a to podle doby vzniku nároku na jednotlivé platby. Promlčecí lhůty tak jsou rozděleny do dvou kategorií. Tu první tvoří výživné splatné do 31. 12. 2013, pro které platí promlčecí lhůta 10 let. Druhou kategorii tvoří výživné splatné od 1. 1. 2014, na které se vztahuje promlčecí lhůta 3 roky.
Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni splatnosti každé jednotlivé splátky.
Z Vámi uvedených údajů tak vyplývá, že je toto právo již promlčeno. Pokud by tak výživné bylo vymáháno soudně, může dlužník namítnout promlčení a soud toto právo nepřizná.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.