Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Jak postupovat v mém případě s platbou výživného na plnoletého syna? Jsem rozvedený a soud mi stanovil výši výživného na syna, který t. č. žil s matkou. Teď je již plnoletý (22 let) a u matky se zdržuje minimálně. Po ukončení 3letého oboru pokračoval další dva roky nadstavbovým studiem a tzv. si dodělal maturitu. Po ukončení a úspěšném vykonání maturitní zkoušky se rozhodl pokračovat ročním kurzem. Zde měl v 1. pololetí 181 zameškaných hodin, z toho 3 neomluvené. Dostal důtku třídního učitele.

V prvním pololetí nebyl klasifikován z některých předmětů, vzhledem k jeho docházce. Po mém kontaktu se synem a mojí domluvou jsme se nerozešli dobře. Řekl že je plnoletý, nemám mít strach a dodělá kurz bez problému. Druhé pololetí pokračovalo stejným způsobem a za 2. pololetí má již 122 zameškaných hodin. Když jsem se podíval na stránky školy a jeho prospěch, tak již má uzavřené 2. pololetí a má čtyři předměty za 5 - neprospěl a ze dvou nebyl klasifikován z důvodu velké absence. Okamžitě jsem napsal do školy a od paní učitelky mi přišla mailem zpráva tohoto znění: "Díky tomu, že má syn čtyři 5, tak dnem vydání vysvědčení 30.4.2019 mu bylo ukončeno studium." Děkuji, Karel

 

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá do té doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Samotné ukončení studia ale nemusí znamenat, že je dítě schopné se živit - například v situaci, kdy se dítě eviduje na úřadě práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani jiné sociální dávky.
Výživné ale nelze přiznat tehdy, pokud je v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy může být například situace, kdy dítě bez vážného důvodu (např. zdravotního) ukončuje studium a opět začíná studovat i třeba nijak nesouvisející obory. Doporučuji nejprve pokusit se zkontaktovat se synem a zjistit, jaké jsou jeho další plány - zda plánuje dál (znovu) studovat nebo nastoupit do práce. Pokud dohoda se synem nebude možná, doporučuji podat k soudu návrh na zrušení (ukončení) vyživovací povinnosti. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník - nejlépe se specializací na rodinné právo.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Absence ve škole jako důvod k ukončení placení výživného, alimentů
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.