Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem registrovaný živnostník v Anglii, kde jsem žil od roku 2018. V posledních letech jsem dost cestoval, nicméně živnost mám stále v Anglii a tam i platím daně. Pokud budu s bývalou partnerkou řešit soudně ustanovení výživného na dceru, jaké informace budou hrát roli na rozhodnutí soudu? Na jakou dobu zpátky musím dokazovat své příjmy a jak se dokazují v tomto případě? Pracuji online na inernetu a nejsem vázán na místo, tudíž pracují I když jsem na cestách. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Pokud se bude návrhem na určení výživného zabývat český soud, bude postupovat dle českého právního řádu. Dle § 913 občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Soud tedy bude zkoumat celkovou majetkovou situaci obou rodičů a vezme v úvahu také oprávněné potřeby dítěte. Při hodnocení schopnosti, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě k i péči o rodinnou domácnost. Co se týče příjmů, živnostníci (OSVČ) zpravidla dokládají daňová přiznání. Zákon přitom nestanoví, za jak dlouhou dobu zpětně mají být příjmy doloženy, o tom rozhodne soud. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě se jedná o otázku výživného s tzv. mezinárodním prvkem, doporučuji se v této záležitosti obracet na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.