Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čeká nás zřejmě soudní jednání ohledně výživného pro zletilého syna a potřebovali bychom zhodnotit naše šance v tomto jednání. Syn partnera studuje Masarykovu universitu v Brně, nejdříve absolvoval bakalářské studium v oboru Fyzika-Nanotechnologie, což je velmi atraktivní obor a absolventi jsou velmi žádaní v praxi a toto vzdělání by mu určitě zajistilo skvělou obživu.

Charakteristika bakalářského studia je na https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/23606-fyzika-nanotechnologie, kde je mimo jiné text "Pokud se rozhodnete nepokračovat ve studiu na magisterském stupni, uplatnění naleznete ve vědeckovýzkumných ústavech a laboratořích i v high-tech firmách pracujících s nanotechnologiemi.". Poté začal studovat magisterský obor Fyzika plazmatu, což je další obor fyziky, který s předchozím oborem souvisí jenom okrajově, ale podle studijního katalogu to není přímo navazující studium na obor Fyzika-Nanotechnologie (je to jedna z mnoha možností). Syn v dopise tvrdí opak. V červnu 2018 měl magisterské studium zakončit, ale nestalo se tak a prodloužil si ho do února 2019, aniž by nás informoval. Od května 2018 již nenavštěvuje školu, chodí na brigády, je doma u bývalé manželky mého partnera, dodělává diplomovou práci a připravuje se na státnice. Měli jsme spolu písemnou dohodu o výživném, která nebyla potvrzená soudem, platili jsme mu měsíčně 4.000 Kč, naše dohoda skončila v červnu 2018, poté jsme přestali platit. Nyní syn požaduje pokračování výživného. Měla bych několik otázek:
1/ Je správný náš názor, že již absolvováním bakalářského studia získal takové vzdělání, které mu umožňuje se sám živit a nemusíme mu dále platit výživné?
2/ Je správný náš názor, že by měl nejdříve vyčerpat vlastní finanční zdroje, které uvádí v dopise (38.000 Kč na účtě + dvě stavební spoření) a potom žádat výživné?
3/ Jestli může zpětně žádat o výživné za září a říjen 2018, přestože nebydlí na koleji a nemá téměř žádné náklady na bydlení a obživu?
4/ Jestli se může syn opřít u soudu o jakousi " klauzuli o stejné úrovni vzdělání rodičů a dětí" (titul Mgr.), se kterou operuje?
Děkujeme předem za vaši odpověď a zhodnocením našich šancí u případného soudu. Olga

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Samotná skutečnost, že syn ukončil určitý stupeň studia, který mu stačí k nalezení vhodného zaměstnání, nemusí znamenat, že Váš partner už nemá povinnost syna živit. Pokud si syn dalším studiem bude zvyšovat a prohlubovat svou kvalifikaci a tím i zvyšovat šanci na lepší pracovní uplatnění a finanční zajištění v budoucnu, může vyživovací povinnost Vašeho partnera vůči synovi trvat. Jiná situace by nastala, kdyby syn začal například znovu studovat jiný obor v bakalářském studiu. Pak by už nebylo možné mluvit o zvyšování (prohlubování) kvalifikace a vyživovací povinnost by mohla skončit. Záleží také na posouzení toho, zda Váš syn už nyní je či není schopen se sám živit. Ve svém dotazu uvádíte, že syn chodí na brigády. Brigády a nepravidelné (občasné) přivýdělky se nepovažují za schopnost se živit. Pokud by ale syn vykonával pravidelnou dlouhodobou výdělečnou činnost, která by pokryla náklady na jeho životní potřeby, mohla by vyživovací povinnost skončit i přesto, že syn nadále studuje.
2. Finanční prostředky na účtech u stavební spořitelny nelze považovat za dostatečně disponibilní pro dítě, neboť jejich výběr je jednoznačně spojen s ukončením smlouvy o stavebním spoření na základě písemné výpovědi s dvouměsíční nebo tříměsíční výpovědní lhůtou. Těmito finančními prostředky tedy Váš syn nemůže disponovat hned, zatímco náklady na své potřeby potřebuje hradit už nyní. Předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření bývá navíc spojeno s finančními sankcemi. Skutečnost, že má syn uspořené určité finanční prostředky, sama o sobě nezbavuje Vašeho partnera vyživovací povinnosti.
3. Výživné pro děti je možné požadovat nikoliv jen ode dne zahájení soudního řízení (podání návrhu na určení výživného), ale až tři roky zpětně. Přestože uvádíte, že syn bydlí u partnerovy bývalé manželky, takže má nižší životní náklady než při samostatném bydlení, nějaké náklady na jídlo, oblečení, školní potřeby apod. určitě má. Pokud se domnívá, že má na výživné od Vašeho partnera stále nárok, může požadovat výživné zpětně od doby, kdy Váš partner přestal výživné platit, tj. od července 2018.
4. Občanský zákoník, který poměry mezi rodiči a dětmi upravuje, neřeší ani tak (stejnou) úroveň vzdělání rodičů a dětí, jako životní úroveň. Do 1.1.2014 platilo, že dítě se má podílet na životní úrovni svých rodičů. S účinností nového občanského zákoníku (od 1.1.12014) pak platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. To znamená, že syn – přestože žije u partnerovy bývalé manželky a má snížené náklady na živobytí – má nárok na stejnou životní úroveň (životní standard) jaký má Váš partner.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dokončení vysokoškolského studia a studium dalšího oboru (nenavazující na předchozí obor) - nárok na alimenty, výživné
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.