Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pobírám výživné na dceru, výpočet byl stanoven před 2013. Nyní studuje druhým rokem na střední škole. Výdaje se postupně zvyšují. Otec platí stanovené výživné, na ničem jiném se nespolupodílí. Začala jsem to řešit přivyděláním si na různých brigádách. Uvažuji o podání návrhu na zvýšení výživného na dítě. Mám ale obavu z tohoto:

1) Letos (2018) jsem se vdala – bude mi to nevýhodou? Společné dítě s druhým manželem nemáme.
2) Já i otec nezl. dítěte (bývalý manžel) kromě svého zaměstnání vítáme různé přivýdělky - brigády. Rozdíl je však v tom, že jeho čas strávený takto je odměněn penězi „na ruku“, kdežto já to mám součástí mzdy u zaměstnavatele – přesčas o víkendech. Bere se to jako zdroj mého „normálního“ příjmu? Přihlíží soud, že se snažím si jakkoliv vypomoci nebo je to pro mne nevýhoda?
3) V podstatě by mi stačilo ponechat stanovené výživné před 5 lety stejné, ale jen k původnímu rozsudku nyní přidat podílení se na vyšších výdajích spojených např. se školou, školními zahraničními zájezdy, aktivním sportem apod. Děkuji, Marina.

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše otázky:
1. Váš manžel sice nemá vyživovací povinnost k Vaší dceři, ale má vyživovací povinnost vůči Vám jako manželce. Soud bude při určování výše výživného přihlížet i k výši jeho příjmu, protože životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů a příjem Vašeho manžela rozhodně zvyšuje životní úroveň Vaší rodiny.
2. Je samozřejmě dobře, že se snažíte o zvýšení svého příjmu a tím o zvýšení životní úrovně Vaší rodiny. V řízení o určení výživného je zapotřebí, aby oba rodiče doložili soudu veškeré své příjmy. Pokud dceřin otec bere část peněz „na ruku“ a Vy se domníváte, že tyto příjmy soudu nepřiznává, můžete na to soud samozřejmě upozornit.
3. Dceřin otec není povinen platit žádné další výdaje a přispívat na dceřiny aktivity nad rámec soudem stanoveného výživného. Náklady na dceřiny volnočasové aktivity je tedy zapotřebí zahrnout do výše požadovaného výživného. Pokud se domníváte, že náklady na dceřinu výchovu a výživu od posledního určení výživného vzrostly a současná výše výživného, které dceřin otec platí, není dostatečná, můžete podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na zvýšení výživného. Soud vezme v úvahu Vaše příjmy příjmy Vašeho manžela a dceřina otce a na základě posouzení všech skutečností Vašemu návrhu buď vyhoví, nebo jej zamítne.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Co má vliv na výši výživného placeného otcem dítěte, dětí
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.