Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Snoubenec se 06/2017 rozvedl s manželkou, se kterou má celkem 5 dětí. 2 jsou v podstatě dospělé (18,17) a jsou na škole v Čechách. Syn 15 (sluchově postižený) je u nás v Rakousku. Nejmladší 2 děti (8, 5) jsou v matčině domácnosti. V listopadu 2017 přišel otec o bydlení. Syna musel poslat k mámě, v prosinci přišel ke mně a samozřejmě jsme hned začali řešit, že tento kluk půjde sem.

Ostatní děti jsou v péči matky, tak to stanovil i rozvodový soud. Ten však taky stanovil, že nebude vyživovací povinnost ani z jedné ani z druhé strany. Když byl syn dočasně u matky požádala si o jeho svěření do péče. Syn řekl, že v žádném případě nechce k matce, ale matka nestažení žádosti reflektuje tím, že si není jistá, že otec má syna z čeho živit. S dětmi, které jsou v její péči není otec vůbec v kontaktu, matka brání. Přesto chce alimenty. Syna zde ke kontaktu s matkou a sourozenci vedeme. Matka nedovolí ani, aby děti viděl na fotkách. Jsme v Rakousku, takže návštěvy reálné nejsou. Moje otázka zní, jestli má otec šanci se bránit? Soud bude za měsíc. Děkuji, Kristina

ODPOVĚĎ:
V bezplatné právní poradně odpovídáme pouze v rámci českého právního řádu. Pokud budete situaci řešit přes rakouské soudy, k rakouské právní úpravě svěření do péče, styku s dětmi a výživného se bohužel nemohu blíže vyjádřit.
Co se týče matčiny žádosti o svěření syna do péče, pokud matka žije v Čechách, mohl by situaci řešit český soud dle českého právního řádu. Povinností orgánu rozhodujícího o tom, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do péče, je sledovat a chránit především zájem nezletilého dítěte, tak jak je zakotven v čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. K přání dítěte Ústavní soud už dříve konstatoval, že za předpokladu, že je dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé, je nutné jeho přání považovat za zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu. O dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. V případě Vašeho syna by tedy měl soud jeho názoru věnovat patřičnou pozornost a při svém rozhodování k němu přihlédnout. Neznamená to ale, že by soud synův postoj bez dalšího převzal a že by své rozhodnutí založil výhradně na jeho přání a nikoliv na pečlivém a komplexním posuzováním jeho zájmů.
Váš snoubenec (otec dětí) má samozřejmě právo stýkat se se všemi svými dětmi, tedy i s těmi, které jsou v péči matky. Pokud žijete v Rakousku a matka, která žije v České republice, otci ve styku s dětmi brání, můžete se obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz), který řeší mj. otázku styku s dítětem a výživného s mezinárodním prvkem. Pracovníci úřadu Váš případ posoudí a mohou Vám dát konkrétní informace a pokyny, jak ve Vaší situaci postupovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se má bránit otec dítěte žijící v zahraničí, když mu matka v ČR nechce dávat dítě?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.