Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám partnera. Není to manžel, ale máme spolu dítě a sdílíme domácnost, ale nejsme evidováni jako druh a družka. Přítel je v odvolacím řízení na určení výživného na svého syna z předchozího manželství, kterého nemá v péči. Jelikož je od října 2017 v evidenci úřadu práce ČR, tedy ÚP, senát odvolacího soudu vymyslel, že mu vlastně nemá z čeho vyměřit výživné a požaduje po něm doložení mých příjmů, aby z nich vypočítal ono výživné.

Já jsem od 1.1.2017 do 31.3.2018 pobírala rodičovský příspěvek a jako zaměstnanec čerpám rodičovskou dovolenou a jsem zároveň osvč s vedlejší podnikatelskou činností. Můj dotaz zní:
a) zda na takový požadavek má senát odvolacího soudu právo
b) zda musím požadavku senátu vyhovět (vyhovět nechci) a předložit výpis svých příjmů za nějakou dobu
c) pokud příjmy předložit dle zákona musím, můžu přiznat pouze část, např. pouze rodičovský příspěvek nebo jen příjmy z podnikání? Děkuji, Ema.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (synových rodičů). Při určování výše výživného tedy nejsou zohledňovány pouze příjmy rodičů, ale jejich celkové majetkové poměry.
Senát odvolacího soudu požaduje doložení Vašich příjmů právě z toho důvodu, že Vaše příjmy zlepšují majetkové poměry Vašeho partnera a zvyšují jeho životní úroveň. Podle § 915 občanského zákoníku má být totiž životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. To, že odvolací soud požaduje doložení Vašich příjmů, neznamená, že určí výši výživného pouze na základě těchto příjmů. Odvolací soud vezme v úvahu také výši příjmů matky dítěte a při svém rozhodování by měl zohlednit i vyživovací povinnost Vašeho partnera k vašemu společnému dítěti.
Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že odvolací soud má právo žádat doložení Vašich příjmů a že byste tudíž měla odvolacímu soudu své příjmy doložit. Co se týče výše dokládaných příjmů, podle § 916 občanského zákoníku platí, že: Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí 25násobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu. Pokud se tedy nechcete dostat do situace, kdy odvolací soud určí výši výživného z příjmu ve výši – v krajním případě až – 85.250 Kč, doporučuji odvolacímu soudu doložit všechny Vaše příjmy a žádné nezatajit.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Má vliv jakou výši platu, mzdy má přítel, partner při určení alimentů, výživného na dítě, děti z předchozího vztahu?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.