Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaro 2014 rozvod. Dospělá dcera studující – dohoda o výživném 3.000 Kč měsíčně (doklad o dohodě již otec nemá). Vztahy tehdy ještě normální, dceru cca 2 roky kvůli škole vozil autem na autobus (asi 20km). Zlom nastal, když dcera nepotřebovala vozit, přestala s otcem komunikovat. V březnu 2017 zemřel tatínek otce (pro dceru tedy dědeček).

Dcera na úmrtí dědy nereagovala, jakoby se jí jeho smrt netýkala, otci ani nekondolovala, na což otec jednal impulsivně a místo 3.000 Kč jí tzv. z trucu začal od dubna 2017 posílat jen 2.000 Kč. 2017 začaly otcovy potíže s hybností pravé ruky - pracuje manuálně. V lednu 2018, na popud dcery, byl soud o určení výživného. Bez dokazování poměrů dcery bylo soudem navrženo smírné řešení, kdy bylo soudem určeno výživné zpětně od rozvodu 3.500 Kč a dluh, který takto na výživném vznikl se hradí ve splátkách 1.000 Kč měsíčně (celkově tedy 4.500 Kč) a obě strany toto smírné řešení přijaly. K soudu dcera nedorazila, zastupovala ji matka. Později se otec z doslechu dověděl, že je dcera těhotná, oficiálně do dneška nic o jejím těhotenství a nyní ani o porodu otec neví. Otec ani neví, jak je to se studiem dcery a jaká je vlastně její životní situace. Od února 2018 je otec v tíživé finanční situaci, protože kvůli vleklým potížím s pravou rukou je nyní již v dlouhodobé pracovní neschopnosti (tzv. nemocenská je výrazně nižší) a nemůže tak dostát svým povinnostem vůči dceři, s omluvou tak posílá aspoň nějakou částku a dceru na své nynější možnosti upozornil. Pokusil se dosáhnout pomocí soudu změny, ale jeho návrh byl naivně sepsán a soudu tedy nezbývalo než návrh na úpravu zamítnout, s odvoláním to dopadlo stejně. Koncem dubna 2018 dcera prý porodila, ale otec se o tom opět dověděl jen z doslechu, tj. otec neví jakého pohlaví dítě je a jak se jmenuje. Z doslechu otec ví i o tom, že dcera pravděpodobně bydlí střídavě u partnera (údajně otec narozeného dítěte), se kterým není sezdaná a také u své matky, kde má trvalé bydliště. Kde ale dcera fakticky bydlí tedy. Zlom nastal, když dcera nepotřebovala vozit, přestala s otcem komunikovat. V březnu 2017 zemřel tatínek otce (pro dceru tedy dědeček). dcery, nezná jeho bydliště a neví, zda a kde je zaměstnán a ani to, jestli spolu žijí jako rodina, o čemž otce dcera vůbec neinformuje. Veškerá dceřina komunikace se týká jen výživného. Kdy ale studium z důvodu mateřství přerušila otec neví, dcera mu odmítá na jeho dotazy cokoliv sdělit. Dá se s tím něco dělat? Můj známý je bezradný a na právníka peníze pochopitelně nemá. S pozdravem, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá do té doby, dokud dítě není schopné samo se živit. Tato doba není spojena s žádnou konkrétní věkovou hranicí, zpravidla končí s ukončením studia a s nástupem dítěte do zaměstnání. To však nebude případ Vámi zmiňované dcery.
Pokud se dceři narodilo dítě, je pravděpodobné, že bude mít nárok na dávky spojené s narozením dítěte a péčí o ně: porodné (jednorázová dávka), rodičovský příspěvek a přídavek na dítě (pravidelné, opakující se dávky). Pokud je určeno otcovství k jejímu dítěti (otec je zapsán v rodném listě dítěte), může od otce dítěte požadovat výživné pro dítě a pokud je to zapotřebí, má nárok po otci dítěte požadovat také úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a po dobu dvou let po porodu také výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku. Otázkou je, zda tyto příjmy budou dostačující k úhradě jejích životních nákladů, jinými slovy, zda na základě těchto příjmů bude dcera schopná se živit. Pokud ano, mohla by vyživovací povinnost otce skončit.
Pokud otec z důvodu zhoršení finanční situace nyní není schopen soudem stanovené výživné hradit a nemá dostatek finančních prostředků na právního zástupce, který by mu mohl příslušný návrh k soudu sepsat, doporučuji obrátit se na některou z občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství. Kontakt na ně najdete zde: http://www.obcanskeporadny.cz/, bezplatné právní poradenství poskytují například i některé charitní poradny. V poradně mu mohou pomoci sepsat kvalitní návrh na snížení výživného, případně i návrh na zrušení vyživovací povinnosti, pokud se otec domnívá, že dcera je schopná se živit sama a jeho vyživovací povinnost vůči ní tudíž skončila. Dcera není povinna otce informovat o tom, zda ještě studuje, či zda studium přerušila nebo ukončila, ale je povinna toto sdělit na výzvu soudu. Pokud by otec potřeboval právní zastoupení u soudu, může o ustanovení bezplatného právního zástupce požádat soud (jedná se o tzv. advokáta ex offo) nebo se obrátit se žádostí o přidělení advokáta na Českou advokátní komoru – bližší informace zde:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv pobírání sociálních dávek na vyplácení výživného, alimentů od rodiče
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.