Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Alimenty, tedy výživné stanoveny 01/2013 na 2.000 Kč dohodou rodičů, nyní žádám o zvýšení na 4.000 Kč z důvodů zvýšení nákladů na syna vč. nástupu do školy a zdravotních problémů (ADHD, porucha pozornosti, docházení na terapie, úraz krční páteře a docházení na masáže). Můj příjem 10.700 Kč, od 11/2014 jsem v insolvenci, tedy oddlužení neboli osobním bankrotu.

Příjem otce 38.000 Kč, pracuje v zahraničí pod pracovní agenturou. Jinou vyživovací povinnost nemá. Od 06/2017, starší syn již pracuje. Otec navrhuje maximální zvýšení o 500 Kč, což uvádím jako nedostačující vzhledem k tomu, že nad rámec výživného nepřispívá, ani se nechce podílet na spoluúčasti na větších nákladech jako jsou kroužky, družina, lékař. Uvádí, že jinak si požádá o střídavou péči, abych byla bez alimentů. Od 02/2012 žiji se synem v domácnosti sama. Otec se se synem stýká dle svých možností, každý víkend jeden den nebo každý 2. víkend s ním stráví pár hodin. Otec žije s přítelkyní a 2 dětmi, syn u nich spal zatím jen jednou za celou dobu, nevyžaduje to. Má rád svůj klid, špatně snáší změny, jiné prostředí, je citlivý, je sžitý s prarodiči, kteří žijí vedle nás. Mám obavu, aby otec nedostál svých slov na úkor syna. Děkuji, Veronika.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s  životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i synova otce.
Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z  toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k  nárůstu výdajů na výchovu a výživu dítěte. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v  současné době od synova otce dostáváte, nepovažujete za adekvátní, můžete se obrátit na okresní soud v  místě bydliště dítěte se žádostí o zvýšení výživného. Zvýšení výživného můžete požadovat až tři roky zpětně.
Otec dítěte může na tuto situaci zareagovat tak, jak Vám to již dříve sdělil – žádostí o svěření syna do střídavé péče. Střídavá péče má však smysl jen tehdy, pokud jsou rodiče schopni dohodnout se alespoň na základních věcech týkající se dítěte. Nicméně v  situaci, kdy Vy žijete v  ČR a otec dítěte pracuje v  zahraničí, si střídavou péči nedokáži příliš představit, resp. muselo by se jednat o střídání péče po delších časových obdobích (například po několika měsících). V  této situaci nepovažuji rozhodnutí soudu o střídavé péči za příliš pravděpodobné.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Otec pracující v zahraničí a šance na získání dítěte do střídavé péče
  • Podmínky pro střídavou péči
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.