Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz na výpočet výživného pro nezletilé dítě (14 let, IX. třída ZŠ), když otec pracuje v EU a čistý příjem má 1.400 euro. Dotaz zní, pokud otec žije v EU musí se nejdříve brát ohled na jeho osobní výdaje (nájem, strava, doprava) nebo se výše výživného vypočítá přednostně před osobními výdaji otce. Jde o to, že výdaje mu činí 50% z 1.400 euro.

Měla jsem za to, že nejdříve z čisté mzdy 1.400 euro se vypočítá výše výživného (vůči věku a potřebám) na nezletilé dítě. Pokud si otec nejdříve odečte náklady 50% z čisté mzdy, tak se o 50% sníží základ pro výpočet výživného. Když to převedu na české koruny, tak se čistá mzda pohybuje okolo 36.000 Kč, ale po přednostním odečtení nákladů (výdajů otce) se základ pro výpočet výživného rapidně sníží na 18.000 Kč. Což je velký rozdíl pro výpočet výživného. Po přednostním odečtení výživného z čistých příjmů 36.000 Kč by otci zůstávalo okolo 30.000 Kč na pokrytí všech výdajů (nájem, strava, doprava) a ještě pro svou osobní spotřebu by mu zůstalo okolo 12.000 Kč. Můžete mi odpovědět, jak se správně vypočítává výživné pracujícího otce v EU? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Soud tedy při určení výše výživného vezme v úvahu celkový příjem otce dítěte (1.400 euro), ale výši výživného určí tak, aby otci dítěte zůstal dostatek finančních prostředků k úhradě jeho životních nákladů. Při určování výše výživného soud samozřejmě zohlední také Vaši finanční situaci a výši nákladů na výchovu a výživu Vašeho dítěte, o kterých nic nepíšete.
V případě, že byste měla v budoucnu problémy s vymáháním výživného ze zahraničí, doporučuji obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz), jehož pracovníci mají s vymáháním výživného ze zahraničí zkušenosti.  


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zohlednění nákladů na živobytí otce při výpočtu alimentů, výživného
  • Plat, mzda v euro a výživné, alimenty
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.