Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2014 mi bylo soudem stanoveno výživné na narozené dítě 2.000 Kč a na výživu matky 1.250 Kč (nařízeno soudem na 1 rok). V říjnu 2017 požádala matka prostřednictvím svého právního zástupce o navýšení na 3.300 Kč s odůvodněním, že dítě nastoupilo do školky a že pokud jsem zvládl platit výživné na matku 1.250 Kč, jsem schopen i nyní platit požadovaných 3.300 Kč.

Předpokládám, že matka nastoupila do zaměstnání. S matkou ani dcerou se nestýkám. Jsem ženatý, mám děti ve věku 15 a 17 let. Obě studují na SŠ. Naše příjmy: Můj výdělek cca 20.000 Kč a manželčin výdělek cca 18.500 Kč. Výdaje měsíčně: Výživné, energie, hypotéka, živ. poj. , doprava do zam. /školy, školné, rovnátka, léky, sport, internet - 19.970 Kč. Výdaje 1 ročně: Kroužky, poj. domácnosti, povinné ručení (2auta) - 9.500 Kč. Výdaje jednorázové (aktuálně) : Taneční, řidičský průkaz - syn: 14.000 Kč. Nezapočítal jsem tam náklady na potraviny, těžko se odhaduje. Nejsem proti navýšení, ale zajímalo by mě, jestli je požadovaná částka s nástupem do MŠ adekvátní. S odůvodněným předpokladem, že se matka vrátila zpět do zaměstnání. Názor právníka je, že manželčiny příjmy se nezohledňují při výpočtu výživného a že požadavek matky dítěte je přemrštěný. Děkuji, Marian

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Ve svém dotazu konkrétně popisujete příjmy a výdaje své domácnosti, ale neuvádíte informace o příjmech a výdajích matky dítěte. Pouze předpokládáte, že matka dítěte opět pracuje. Nevíte ale, zda na celý či částečný úvazek, jaké jsou její příjmy a výdaje. Bez těchto informací ale nelze posoudit, zda je požadovaná výše výživného přiměřená či nikoliv.
Obecně platí, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu nebo rozhodnutí o výživném. Změnou poměrů se rozumí například zvýšení nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte (nejčastěji v souvislosti s nástupem dítěte do školy) nebo změna finanční situace jednoho nebo obou rodičů. To, zda bude matka dítěte se svou žádostí o zvýšení výživného úspěšná, záleží také na tom, zda k některé z výše uvedených skutečností došlo od posledního určení výše výživného. Podle § 915 občanského zákoníku pak platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Při určování výše výživného by tedy měl soud přihlédnout k tomu, že máte další vyživovací povinnosti k manželce a starším dětem, současně ale vezme v úvahu i příjem Vaší manželky, protože její příjem zvyšuje Vaši životní úroveň. Jak již bylo uvedeno výše, to, zda bude matčina žádost o zvýšení výživného úspěšná, záleží ale také na výši jejích příjmů a výdajů.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zvýšení výživného pro nástup do základní školy
  • Vliv příjmů na alimenty, výživné - nástup do základní školy
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.