Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S bývalou manželkou máme střídavou péči, soud nám určil výši alimentů, když ještě pracovala. Nyní je už přes 2 roky doma na mateřské, dítě má s novým přítelem a žijí spolu v jedné domácnosti. Díky tomu mi připadají alimenty přehnané, když nemožnost pracovat nevznikla díky mně, ale novému vztahu - rodině.

Já tak doplácím do jejich domácnosti a dle mě, snižuji finanční úroveň pro syna u nás. Je možné sčítat jejich finance v domácnosti, popřípadě je možné zrušit alimenty, když jejich domácnost má stále vyšší příjem??? Děkuji, Filip.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s  životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i Vaší bývalé ženy, o kterých ve svém dotazu téměř nic nepíšete. Při stanovování výše výživného by měl soud zohlednit i příjmy nového partnera, protože jeho příjmy zvyšují životní úroveň Vaší bývalé ženy, současně ale přihlédne k  tomu, že má Vaše bývalá žena novou vyživovací povinnost vůči dalšímu dítěti.  
Podle § 923 NOZ platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z  toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v  současné době hradíte, nepovažujete za adekvátní, můžete se obrátit na okresní soud v  místě bydliště dítěte se žádostí o snížení výživného. To, zda budete se svou žádostí úspěšný, bude záležet zejména na finanční situaci obou rodičů. Úplného zrušení výživného ale velmi pravděpodobně nedosáhnete – vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti budete mít do té doby, dokud dítě nebude schopné se samo živit.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Alimenty a nemožnost výdělku na mateřské dovolené - dítě s novým partnerem
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.