Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Platím výživné na zletilou dceru, která studovala VŠ 4 roky, z toho 3 roky 2. ročník, ale pokaždé jiný obor. Ani jeden 2. ročník nedokončila a byla vyloučena ze studia na VŠ. Zjistil jsem že jeden ročník měla 0% aktivitu a vůbec školu nenavštěvovala. Další 2 ročníky měla docházku minimální, jen aby se na škole udržela. Po ukončení studia mne neinformovala o změně. Jak bych měl postupovat? Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Výživné však nelze přiznat, je-li to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy je například situace, kdy potomek opakovaně bez vážného důvodu (například zdravotního) ukončuje studium a opět začíná studovat často i vzájemně nesouvisející obory. Dle Vašeho popisu tomu odpovídá i situace Vaší dcery.
Jestliže se domníváte, že další hrazení výživného by bylo v rozporu s dobrými mravy, ale dohoda s dcerou ohledně ukončení Vaší vyživovací povinnosti nebude možná, doporučuji se obrátit na soud s návrhem na zrušení vyživovací povinnosti. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Návrh na zrušení vyživovací povinnosti je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.