Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem rozvedená, syn Michal byl svěřen do mé péče, otec platil alimenty do jeho maturity, poté syn studia přerušil, našel si práci, platil si zdravotní i sociální, otec právem přestal platit. Nyní je syn přijatý na VŠ do Ostravy, nastupuje v září 2017. Bydlíme ve Zlíně. Prosím, jak sepsat návrh na výživné zletilého syna (20 let), návrh podává syn na stanovení výživného od otce i matky?

Je potřeba, aby on podal novou žádost nebo já podala žádost o zvýšení a obnovení výživného? Má u mě ve Zlíně trvalé bydliště, ale bude bydlet na koleji v Ostravě. Děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání – jako v případě Vašeho syna. Ukončením studia a nástupem do zaměstnání Váš syn získal schopnost samostatně se živit, takže vyživovací povinnost vůči synovi v souladu se zákonem skončila.
Za určitých podmínek může dojít k obnovení vyživovací povinnosti. Při posuzování těchto případů je důležité, z jakých důvodů došlo k ukončení studia, nástupu do práce, následnému ukončení zaměstnání a opětovnému zahájení studia. Zejména je důležité, zda toto opětovné studium navazuje na předchozí vzdělání a zda může dítěti zvýšit možnost uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že v případě Vašeho syna byla doba přerušení studia poměrně krátká a vysokoškolským studiem si bude syn zvyšovat svoji kvalifikaci a tím i zlepšovat možnost pracovního uplatnění, měly by být podmínky pro obnovení vyživovací povinnosti splněny.
Pokud s Vámi syn nebude bydlet ve společné domácnosti a bude si náklady na své životní potřeby hradit sám, měla byste mu i Vy poskytovat výživné. Pokud se na jeho výši se synem dohodnete, není nutné otázku výživného řešit soudní cestou. Stejně tak doporučuji pokusit se i s otcem na výši výživného nejprve dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, bude muset Váš syn podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce návrh na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najde Váš syn na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci advokát. Návrh (žaloba) na určení výživného musí obsahovat přesné označení účastníků řízení (jménem a příjmením, datem narození a adresou), označení věci, které se návrh týká, uvedení důvodů pro soudní určení vyživovací povinnosti. Zejména je důležité popsat finanční a majetkové poměry žalobce a žalovaného (pokud jsou Vašemu synovi známé), navrhnout důkazy, které mají být v rámci soudního řízení provedeny (nejčastěji se jedná o výslech účastníků) a uvést tzv. žalobní petit – tzn. výrok, který má soud vydat. Návrh musí být podepsán a datován, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.