Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel má zletilého syna (23 let), který v lednu 2016 ukončil bakalářský program a od září 2016 je přijat k navazujícímu magisterskému. Požaduje zvýšení výživného, které odůvodňuje mimo jiné tím, že má vyšší náklady na bydlení. Z jiných zdrojů víme, že se odstěhoval od matky a bydlí v bytě s přítelkyní.

Kdyby byly vyšší náklady, protože by zdražila kolej, tohle by se příteli jevilo jako důvod proč má platit víc. Také neví, co dělá těch 7 měsíců mezi studiem, slyšel, že pracuje, ale nemá jak si to ověřit. Když je mezi studiem prodleva je tím zaručena soustavnost? Od něj se nic nedozví, sdělí jen to, že to dá právníkovi. Když podá návrh na zvýšení výživného, zjišťuje si soud i tyto skutečnosti (jestli je zaměstnaný apod.), proč nebydlí u matky, kde by měl pravděpodobně bydlení buď zadarmo nebo jen za symbolický příspěvek. Přítel nemá problém prokázat své příjmy, ale má je nízké, musel vzít místo hůř placené, aby nebyl nezaměstnaný a musela bych prokazovat příjmy i já jako přítelkyně, když u mě bydlí? Děkuji moc za odpověď. Kateřina.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže je mezi dvěma navazujícími studii (nebo mezi studiem a nástupem do zaměstnání) přetržka, záleží na tom, zda je dítě schopné se během této přetržky samo živit. Pokud tomu tak není, může vyživovací povinnost trvat, i když dítě během této doby nestuduje.
Pokud u přítelova syna v souvislosti se změnou bydlení dojde ke zvýšení jeho životních nákladů, může požadovat vyšší výživné. Jestliže už ale nebydlí se svou matkou, měla by mu výživné poskytovat i ona. Pokud Váš přítel považuje zvýšení výživného za neopodstatněné a nesouhlasí s ním, doporučuji hradit výživné v původně dohodnuté (soudem stanovené) výši a nechat syna, aby se obrátil na soud. Soud bude posuzovat celou řadu skutečností – životní náklady a příjmy přítelova syna, ale i příjmy jeho rodičů a jejich celkovou životní úroveň. V rámci posuzování celkové životní úrovně rodičů může soud přihlédnout i k Vašemu příjmu, ale to neznamená, že stanoví výši výživného na základě Vašeho příjmu. Stejně tak by měl soud posuzovat skutečné životní náklady – pokud je zřejmé, že náklady na bydlení jsou vysoké a syn si vydělává nebo mu na bydlení přispívá jeho přítelkyně, měl by k tomu soud rovněž přihlédnout a vzít v úvahu pouze ty náklady, které skutečně hradí syn. Na základě posouzení všech skutečnosti pak soud buď návrhu na zvýšení výživného vyhoví, nebo jej zamítne. Jestliže váš přítel nebude s rozhodnutím soudu souhlasit, může se proti němu v zákonné lhůtě odvolat. Odvolání ale v tomto případě nemá odkladný účinek, takže bude zapotřebí hradit výživné v soudem stanovené výši.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.