Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to s platbou výživného pro nevlastní dceru 23 let. Právě v červnu ukončila bakalářské studium na soukromé vysoké škole a pokračuje dále na magisterské studium na soukromé vysoké škole v Praze, ale jako dálkové studium. Toto studium jí financuje nevlastní otec, který má firmu u nás v obci.

Dcera manželovi tvrdí, že jí máme platit i nadále ještě 2 roky výživné, ale po zkoumání na internetu na různých portálech podle nás tato povinnost končí, protože se jedná o dálkové studium, na které bude dojíždět v sobotu, každou nebo jednou za 14 dnů, přesné podrobnosti o studiu nevíme. Ještě jsem se dotazovala na příslušném úřadě a bylo mi řečeno, že opravdu tato povinnost končí v září a dcera si musí vyřídit platby ohledně sociálního a zdravotního pojištění, taktéž jsem byla upozorněna, že pokud se nevlastní dcera odvolá k soudu, tak poslední slovo bude mít soud, ten musí učinit rozhodnutí. Myslíme, že dcera má dost času při takovém studiu pracovat, což i pracuje pro nevlastního otce, ale samozřejmě načerno. Prosím máme správné informace? Předem děkuji za odpověď Beáta

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže Vaše dcera bude pokračovat dálkovým studiem, bude záležet na tom, zda bude při tomto studiu schopná se sama živit. Pokud si dcera najde při studiu zaměstnání, jehož výdělek bude dostatečný k zajištění jejích životních potřeb, pak vyživovací povinnost končí. Jestliže ale bude mít pouze občasné brigády či přivýdělky, ty se nepovažují za schopnost se samostatně živit.
Doporučuji zkusit se s dcerou na ukončení vyživovací povinnosti domluvit. Pokud dohoda nebude možná a dcera bude trvat na dalším hrazení výživného, doporučuji obrátit se na soud s návrhem na zrušení vyživovací povinnosti. Obzvlášť tehdy, pokud je výživné stanoveno soudním rozhodnutím, nedoporučuji přestat hradit výživné bez souhlasu soudu. V návrhu uveďte důvody, pro které se domníváte, že vyživovací povinnost skončila. Jako důvod doporučuji uvést zejména nižší časovou náročnost dceřina studia, které jí umožní najít si výdělečnou činnost, můžete uvést i skutečnost, že dcera pracuje již nyní (pak by ale bylo dobré, abyste toto tvrzení mohli něčím doložit – například výpověďmi svědků).
Co netýče zdravotního pojištění, stát je plátcem zdravotního pojištění za nezaopatřené děti – nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Dle tohoto zákona je nezaopatřeným dítětem dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Za přípravu na budoucí povolání se považuje i dálkové studium na vysoké škole, takže zdravotní pojištění za dceru bude i nadále hradit stát. Není tedy pravdou, že by si dcera musela toto pojištění hradit sama. Dcera si nemusí hradit ani sociální pojištění, hrazení tohoto pojištění je totiž dobrovolné, nikoliv povinné.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.