Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 2008 mě neustále obtěžuje má bývalá žena. Přes soudy skrz naší dceru, kterou má ve své péči, bezdůvodnými trestními oznámeními, telefonickým obtěžováním, vydíráním a vyhrožováním. A to nejenom mě, ale také mé rodiče. Dlouhé roky se ze mě snaží dostat peníze přes naší dceru. Mám důvodné podezření, že všechny peníze k dceři ani nedorazí.

Má bývalá žena je používá ve svůj prospěch (na dovolenou, nové kolo atd.). Odvolává se na zvýšené náklady dcery a špatný zdravotní stav, avšak nic z toho nemá podložené. I tak je soud na její straně. Veškerá absurdní jednání vyvrcholila roku 2015, kdy byl údajný dluh na výživném přepsán na mé rodiče, i když já jsem vydělával a dle svých možností jsem vždy platil nad rámec stanoveného výživného (u kterého jsem mimochodem neúspěšně žádal o zvýšení). Nyní bývalá žena žádá další peníze. Nepodloženě žádá na základě platebního výměru znovu částku, kterou již dostala. Bohužel bylo přiklepnuto vyšší soudní úřednicí, nechápu proč, a nyní mám blokovány peníze na základě rozhodnutí, které ani nenabylo právní moci. Jak postupovat. Především o doporučení právního zástupce, který se této problematice věnuje. Již jsem kontaktoval Unii otců, jen si nejsem jistý, zda mi v tomto problému pomohou. V současné době hledám právního zástupce, který se vyzná v Evropském právu. Jeho zastupování nemám problém zaplatit. V případě jakýchkoliv dotazů z Vaší strany mě neváhejte kontaktovat. Obratem jsem Vám schopen poslat elektronicky zásadní dokumenty spisu. Předem Vám děkuji za reakci, Ivan

ODPOVĚĎ:
Nejprve k možnosti zneužití výživného ze strany matky. Rodič, který platí výživné, nemá ze zákona žádný nástroj, jak přimět druhého rodiče k vyúčtování užívání výživného.
Nevyužívání výživného v plné výši Vaší dcerou by mohlo být důvodem pro snížení výživného. V tomto případě bude nutné podat návrh na úpravu výše výživného k soudu, který naposledy rozhodoval o péči a výživném. Toto zneužívání výživného ze strany matky však budete muset prokázat, což může být značně problematické. Je rovněž možné se obrátit s touto záležitostí na orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, kterým je odbor městského úřadu dle místa bydliště Vaší dcery.
Pokud máte podezření na zneužití výživného pro Vaší dceru, přicházelo by v úvahu rovněž podání trestního oznámení. Zneužitím výživného by mohlo dojít ke spáchání trestného činu zpronevěry dle ust. § 206 trestního zákoníku, případně porušení povinností při správě cizího majetku dle ust. § 220 trestního zákoníku. V tomto případě je však nutná správná formulace tak, abyste se vyhnul možnosti stíhání za trestný čin křivého obvinění v případě, že by se Vaše domněnky neprokázaly. Pro podání trestního oznámení v každém případě doporučuji vyhledat advokáta.
Pokud máte blokovány peníze na bankovním účtu, zřejmě na Váš majetek probíhá exekuce pro nezaplacené výživné. Pokud jste však všechny splátky výživného řádně uhradil, doporučuji podat návrh na zastavení exekuce s doložením výpisů z účtu s úhradami výživného. Návrh podejte k exekutorovi/okresnímu soudu, který exekuci vede. Následně dojde k zastavení exekuce, kdy by Vaše bývalá manželka měla uhradit náklady exekuce včetně těch, které vzniknou Vám, zejm. za právní zastoupení. Pokud Vám však blokací účtu vznikne škoda, např. smluvní pokuta, úroky z prodlení pro neuhrazené splátky, bude možné se po bývalé manželce domáhat také náhrady veškeré vzniklé škody v důsledku bezdůvodného podání exekučního návrhu.
Ohledně právního zástupce pro spor s Vaší bývalou manželkou doporučuji vyhledat advokáta se specializací na rodinné právo.
Ohledně dotazu týkajícího se evropského práva lze uvést, že z poskytnutých informací nevyplývá, že by se tato záležitost týkala evropského práva. Nicméně evropské právo, resp. právo Evropské unie je přímo aplikovatelné v českém právním řádu, a proto by každý praktikující advokát měl být schopen se v této oblasti práva také orientovat.
V seznamu advokátů dostupném na níže uvedené adrese můžete vyhledat advokáta dle požadovaného zaměření, tj. včetně rodinného a evropského práva a také podle města: www.advokatikomora.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.