Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem na konci 4. měsíce těhotenství a přítel mě beze slova opustil. Pokud na tom budu trvat, souhlasí s určením otcovství před matrikou, aby byl zapsán v RL dítěte. Jak mám prosím postupovat dál? Četla jsem, že mám nárok na alimenty na dítě, na jednorázové uhrazení části nákladů spojené s těhotenstvím a porodem a také výživné na sebe po dobu dvou let od narození dítěte.

Jak postupovat dál? Bydlím v obecním bytě, práci mám, ale jak odejdu na mateřskou dovolenou, bude to samozřejmě s financemi velice těžké pro mě. Kdy je tedy vhodná doba vše řešit a jakým způsobem? Děkuji, Karolina.

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec dítěte se svým otcovstvím souhlasí, můžete společně učinit tzv. souhlasné prohlášení o otcovství. Prohlášení je zapotřebí učinit osobně před soudem nebo matričním úřadem v místě narození dítěte. Na základě tohoto souhlasného prohlášení bude otec dítěte zapsán do jeho rodného listu. Pokud by si to otec rozmyslel a souhlasné prohlášení by odmítal učinit, musela byste podat k okresnímu soudu v místě bydliště domnělého otce návrh na určení otcovství. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. Soud by pak nařídil provedení testů DNA a na základě jejich výsledků by rozhodl o otcovství.
Podle § 920 zákona č. 89/2012 Sb. , nový občanský zákoník, platí, že není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Po narození dítěte máte samozřejmě právo žádat po otci dítěte také výživné pro dítě. Nejlepší by bylo se na výši obou výživných (pro Vás i dítě) s otcem dítěte dohodnout a tuto dohodu sepsat písemně. Ústní dohoda je sice také platná, ale její existence se – například v případě následného soudního řízení – obtížně prokazuje a závazky z ústní dohody jsou velmi obtížně vymahatelné.
Pokud by dohoda nebyla možná, budete muset podat k okresnímu soudu návrh na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. Návrh na určení výživného neprovdané matce je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce dítěte, návrh na určení výživného pro nezletilé dítě je třeba podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte. Za podání těchto návrhů se neplatí žádný soudní poplatek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.