Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera 22 let, která žije s matkou a já stále platím výživné. Moje dcera přerušila z psychických důvodů studium a je to 2,5 roku, co sedí doma. Po této době také zanechala školu na vlastní žádost a škola ji tak vyřadila z evidence. Její přerušení bylo spojeno s tím, že zpočátku začala vynechávat školu a psát si omluvenky jak dovršila 18 let, a jednoho krásného dne šla na psychiatrii a dodnes (19.04.2016) si tam chodí stále pro potvrzení o neschopnosti.

Na pracovním úřadě je po celou tuto dobu zaevidována a nabídku práce dle jejího stavu nechce žádnou vykonávat. Nekomunikuje se mnou a léky, které by měla brát, také nebere a případnou léčbu odmítá. Proto se ptám, zda takový stav a její nezájem se nijak léčit má smysl, aby toto zařízení stále navštěvovala a také konkrétní paní doktorku, která ani není schopna řešit její možný stav a poslat ji k jinému lékaři ve státním zařízení. Dále, jestli mám právo požadovat o posouzení jejího opravdového zdravotního stavu soudním znalcem nebo komisí? Myslím si, jestli její stav je na tolik vážný, tak by si měla požádat o částečný invalidní důchod a já tímto bych platil méně a nebo by mně výživné bylo zrušeno. Prosím vás o vaší radu. Děkuji moc za radu. S pozdravem Jindřich

ODPOVĚĎ:
Vaše vyživovací povinnost vůči dceři trvá do doby, dokud dcera nebude schopná se sama živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže však dcera studium nejprve přerušila a poté na vlastní žádost ukončila, je otázkou, zda jsou její psychické (či jiné zdravotní) problémy opravdu natolik závažné, že jí znemožňují najít si zaměstnání a samostatně se živit.
Pokud se domníváte, že dcera je schopná se sama živit, ale pouze se jí nechce a bez vážného důvodu se práci vyhýbá a dohoda s dcerou ohledně ukončení vyživovací povinnosti nebude možná, doporučuji podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát. V návrhu doporučuji uvést zejména důvody, pro které se domníváte, že by Vaše vyživovací povinnost vůči dceři měla skončit. Doporučuji zmínit zejména následující skutečnosti:
- že dcera sice ukončila studium a je v evidenci úřadu práce, ale zaměstnání si nehledá a svou situaci aktivně neřeší
- že neužívá léky, které by měla užívat, a odmítá léčbu
- že nevyužívá všech možností, jak si zajistit příjem – žádost o invalidní důchod (pokud má sníženou pracovní schopnost), žádost o sociální dávky (dávky pomoci v hmotné nouzi apod.)
V návrhu můžete samozřejmě uvést i Váš požadavek na vyšetření dcery soudním znalcem příslušného oboru, ale bude záležet na soudu, jaké důkazy při soudním řízení navrhne provést. Na základě posouzení celé situace pak soud Vašemu návrhu vyhoví nebo jej zamítne. V případě nesouhlasu s rozhodnutím soudu se samozřejmě můžete v zákonné lhůtě odvolat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.