Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nevlastní dcera. 2003 jsem přijal za vlastní formou nezrušitelného osvojení a zápisem do rodného listu dceru mé nyní už bývalé manželky Annu. Biologický otec nejevil zájem a dobrovolně, v dobré víře jsem podepsal nezrušitelné osvojení. O nevlastní dceru Annu jsem tedy pečoval a živil ji až do jejich 18 let. 2013 jsem se s její matkou rozvedl.

S osvojenou dcerou Annou se nyní nestýkám cca rok, do prosince 2014 jsem jí sám a dobrovolně přispíval každý měsíc částkou 1500 Kč. Nestýkáme se již rok z toho důvodu, že dcera byla spolčená proti mě s její vlastní matkou, přikláněla se ze strany na stranu podle toho, jak se jí to hodilo. S exmanželkou mám ještě 12letého syna Matěje, o kterého Anna nikdy nejevila zájem a žárlila na něj. I po rozvodu manželství jsem jí v dobré víře poskytl u mě ubytování, po většinu času mě jen využívala, po odstěhování k příteli do 20 km vzdáleného města se vždy ozvala, jen když něco potřebovala. Odstěhování byla její dobrovolná a svobodná volba. Ještě bych chtěl zmínit, že po rozvodu jsem cca 1,5 roku bydlel se svou přítelkyní a také s nevlastní dcerou, která byla hlavním důvodem rozchodu s tehdejší přítelkyní, byla zde z její strany nesnášenlivost a velká žárlivost. Na podzim 2015 mě nevlastní dcera upozornila formou SMS, že jí mnou zasílaná částka 1500, - nestačí a žádá mě o zvýšení částky na 3000, - vzhledem k tomu, že v té době jsme se již cca půl roku nestýkali. Do té doby nebyla žádná snaha z její strany, pouze tato SMS na zvýšení peněz. Když jsem ji v průběhu léta 2015 kontaktoval s tím, že umřela babička z mé strany, tedy její nevlastní prababička, s kterou se stýkala po dobu dětství, ani se neozvala s upřímnou soustrastí mě, ani nikomu dalšímu z mé rodiny. Tudíž bych chtěl zdůraznit absolutní nezájem o mě i mou rodinu. Zvýšení výživného na 3000, - jsem jí zamítl a nevlastní dcera mě dala k soudu na zvýšení výživného, kde si jako svého svědka vzala svou matku, mou exmanželku. K její osobě bych zmínil jen to, že má problémy s alkoholismem, žádost o rozvod jsem podal já, jelikož jsem současně zjistil i to, že udržuje poměr s jinými muži a exmanželka u rozvodu prohlásila to, že mě zničí. S exmanželkou se také soudím o vlastního syna Matěje, kdy poslední rozsudek zní syn svěřen do mé péče, exmanželka se opět odvolala. Situace je nyní taková, že syn, který má 12 let, k exmanželce odmítá chodit i na víkendy. K mé současné situaci: jsem již necelý rok ve vztahu se současnou přítelkyní, mou snoubenkou. Bydlíme společně s mým synem Matějem a jejím 4letým synem. S přítelkyní očekáváme dítě, je v 5. měsíci těhotenství. Soud s nevlastní dcerou se již konal, prohrál jsem ho a soud mi určil výživné požadované nevlastní dcerou 3000 Kč. Její vlastní matka jí přispívá dle svých možností, u soudu se prokazovala účelově navedeným trvalým příkazem od září 2015. Soud měl k dispozici výpisy z účtu nevlastní dcery Anny, které si vyžádal od její banky, České spořitelny. Má snoubenka shodou okolností u České spořitelny pracuje. Po líčení, kde byly výpisy použity, došlo mé snoubence jménem mé nevlastní dcery Anny do práce udání, kde se ona ohání tím, že snoubenka jí nahlížela na účet a poskytla výpisy z jejího účtu a jak je to možné, jestli to není bankovní tajemství, atd. O tom, že soud si výpisy vyžádal u České spořitelny, byla samozřejmě nevlastní dcera informována na začátku soudního líčení, šlo tedy o účelové udání s cílem poškodit mou snoubenku v práci. Na prohraný soud jsem podal odvolání, kde jako svědci budou můj syn, má snoubenka i dědeček ze strany matky mé nevlastní dcery Anny, kteří budou jednat o jejím chování ke mně, kdy mě i před lidmi využívala, shazovala. Tady u vás v poradně jsem se dočetl o popření otcovství, můžete mi prosím sdělit, zda by šlo aplikovat na můj případ?
Ještě k osobě nevlastní dcery - bydlí v nájmu s přítelem, je to její svobodné rozhodnutí, je jí 18 let, je studentkou, dle jejích slov bude pokračovat ve studiu i po maturitě. Nikdy neměla brigádu, ani zájem ji sehnat. U soudu tvrdila, že přítel je nezaměstnaný, ovšem ten pracuje, a soud si to nijak neověřoval. Celá tato situace mě velmi trápí a sužuje prosím o radu, jak postupovat a celou situaci vyřešit. Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Pokud s výší výživného stanovenou soudem nesouhlasíte, máte samozřejmě právo se proti rozhodnutí soudu odvolat. Nicméně výživné ve výši 3.000 Kč není nijak přemrštěným požadavkem, jedná se o standardní výši výživného. Záleží ale samozřejmě také na Vašich finančních možnostech, vyživovacích povinnostech, které máte vůči dalším lidem apod. Co se týče přítele Vaší nevlastní dcery, dokud spolu nejsou sezdání, přítel nemá vůči Vaší dceři vyživovací povinnost. Tu by měl až jako její manžel. Pokud bydlí společně, měli by samozřejmě společně hradit náklady na bydlení, jídlo apod. , ale na výživné od přítele Vaše dcera nárok nemá.
Podle zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku lze otcovství popřít nejpozději do šesti let od narození dítěte. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Popření otcovství je ale v zájmu dítěte jen v ojedinělých případech, takže byste se svou žádostí o popření otcovství pravděpodobně neuspěl. Pokud byste to přece jen chtěl zkusit, vzory návrhu (žaloby) na popření otcovství najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jejich sepsáním může pomoci advokát. Návrh na popření otcovství je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší nevlastní dcery.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.