Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Já studentka (25), rozvod rodičů 09/2015 z důvodu gamblerství otce, lhaní a zadlužení bez maminčina vědomí. SJM na bytovou jednotku, otec se v majetkovém vyrovnání zavázal, že svojí polovinu daruje mě a sestře (21). Je možné darovací smlouvu ošetřit tak, abychom ho nemuseli v pozdějším životě živit nebo mu byt zaplatit?

Sestře vzal stavební spoření od babičky (ne jeho peníze) v hodnotě více než 150.000,- a já studuji prezenčně vysokou školu na vlastní náklady. Děkuji, Mariana.

ODPOVĚĎ:
Samotná skutečnost, že otec Vám a sestře daruje polovinu bytové jednotky, Vás ani Vaši sestru v budoucnu nezbavuje případné vyživovací povinnosti vůči Vašemu otci. Není tedy možné v darovací smlouvě uvést, že se otec do budoucna vzdává svého nároku na výživné – výživného se totiž nelze vzdát ani předem, ani jinak - takové ujednání by bylo neplatné.
Co se týče stavebního spoření, jestliže byla smlouva o stavebním spoření uzavřena na jméno Vaší sestry, pak jsou naspořené peníze jejím majetkem. Pokud si tyto peníze otec přivlastnil, z hlediska zákona jde o tzv. bezdůvodné obohacení. Jestliže otec odmítá peníze vydat, může na něj sestra podat žalobu pro bezdůvodné obohacení. Podle nového občanského zákoníku se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor bezdůvodně obohatil. Nejpozději se toto právo promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, pak za deset let ode dne, kdy k němu došlo.
Nejste-li Vy sama schopná se živit, můžete požádat rodiče o poskytování výživného. Jestliže dohoda nebude možná, budete se muset obrátit na soud a žádat stanovení výživného. Samotná skutečnost, že Vám otec nehradí výživné a že se pravděpodobně bezdůvodně obohatil na úkor Vaší sestry Vás však nezbavuje do budoucna vyživovací povinnosti vůči němu. Jak už bylo uvedeno, nároku na výživné se nelze do budoucna vzdát.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.