Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera mého přítele má 19 let a chodí na soukromou střední hotelovou školu, příští rok (2017) by měla maturovat. Dcera školu docela fláká, v pololetí propadla, neomluvené hodiny atd. Zvažuje, že po maturitě půjde na další soukromou střední školu na další 3 roky. Jinak má pravidelné brigády každý víkend v baru, vydělá si asi 8 tisíc měsíčně.

Odstěhovala se od matky, ale ta ji nic nechce dávat, že si vydělá dost. Dle nás, pokud půjde na další střední školu, není to již příprava na budoucí povolání, ale věčný student. Budeme muset i nadále platit výživné a co matka, ta nechce platit nic. Přece nemůžeme stále platit výživné a dcera si bude chodit do další střední školy. Děkuji, Naďa.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Dokud bude dcera studovat stávající školu – byť se špatným prospěchem – doporučuji výživné nadále hradit. Pokud ale dcera bez vážného důvodu (například zdravotního) studium ukončí a začne studovat jinou střední školu, mohl by to být důvod pro ukončení vyživovací povinnosti. Výživné totiž nelze přiznat, pokud je to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy může být právě situace, kdy dítě bez vážného důvodu ukončuje a opět začíná studovat vzájemně nesouvisející obory, čímž si jen prodlužuje dobu studia a finančního zajištění ze strany rodičů.
Jestliže dcera bez vážného důvodu studium ukončí, doporučuji zkusit se s ní na ukončení vyživovací povinnosti dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, bude muset Váš přítel podat k okresnímu soudu v místě bydliště dcery návrh (žalobu) na ukončení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy. Vzory takové žaloby najde k dispozici na internetu nebo mu s jejím sepsáním může pomoci advokát. V žalobě by měl uvést zejména důvody, pro které se domnívá, že jeho vyživovací povinnost vůči dceři skončila a v čem spatřuje rozpor s dobrými mravy.
Soud při svém rozhodování bude posuzovat také to, zda je přítelova dcera schopná se sama živit, tedy to, zda její příjmy z brigád stačí k pokrytí jejích životních nákladů. Občasné brigády se za schopnost se živit nepovažují, ale záleží na výši příjmů z těchto brigád a na výši dceřiných životních nákladů. Vyživovací povinnost vůči dítěti mají oba rodiče, tedy nikoliv pouze Váš přítel, ale i dceřina matka. Jestliže dceřiny příjmy nebudou dostatečné, měla by žádat výživné nejen po Vašem příteli, ale i po své matce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.