Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn, narozen 1992, zletilý, aktuálně studující VŠ, řádné denní studium + zároveň v menším podniká. Roku 2005 - v době jeho nezletilosti dohoda s exmanželkou u soudu ohledně výše výživného. 2008 - zletilý syn potvrdil stávající výši. 2011 - korespondenční snaha syna o navýšení. 2010 až 2014 - u mne velmi špatná ekonomická situace.

03/2013 - korespondenčně domluveno se synem navýšení výživného. 10/2015 - tlak syna na nové navýšení, bez konkrétního návrhu, z mojí strany mu písemně doručeny dva návrhy, zcela bez reakce. Druhý návrh obsahoval menší navýšení nyní a druhé zcela dle doporučovaných tabulek s mírným nadprůměrem v závislosti na prodloužení mojí pracovní smlouvy od 03/2016. Dotaz zní - zda v případě soudního jednání může dojít ke tříletému zpětnému stanovení / navýšení výživného? Při hledání informací jsem nalezl silně protichůdná stanoviska. A pokud ano, zda také soud zkoumá moji situaci tři roky zpětně, neboť již výše bylo uvedeno, že tehdy byla velice špatná (nezaměstnán, pouze krátkodobé prac. poměry, nízké příjmy). Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Dřívější právní úprava umožňovala zpětnou žádost o výživné či jeho navýšení pouze u nezletilých dětí, v současné době však mohou zpětně o výživné nebo jeho navýšení žádat i zletilé děti. Pokud dohoda se synem ohledně výživného nebude možná a syn požádá o navýšení výživného soudní cestou, bude soud posuzovat jak jeho oprávněné potřeby a zájmy, tak i Vaše celkové sociální a majetkové poměry. Můžete tedy soud samozřejmě upozornit i na to, že jste v daném období měl pouze krátkodobé pracovní poměry a tudíž jste neměl stálý příjem, ze kterého byste mohl zvýšené výživné hradit. Můžete také soudu předložit Vaši korespondenci se synem, která dokládá, že jste se s ním snažil na výši výživného dohodnout.
Na základě posouzení celé řady individuálních faktorů pak soud žádosti Vašeho syna vyhoví nebo ji zamítne. Pokud soud žádosti Vašeho syna vyhoví, stanoví zvýšení výživného i zpětně a ve Vašich možnostech nebude splatit zpětné navýšení výživného jednorázově, můžete požádat soud o stanovení splátkového kalendáře. Pokud s rozhodnutím soudu nebudete souhlasit, můžete se proti němu samozřejmě v zákonné lhůtě odvolat, ale odvolání v tomto případě nemá odkladný účinek, takže bez ohledu na odvolání budete muset zvýšené výživné začít platit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.