Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně vyživovací povinnosti, s manželkou nežiji, nejsme rozvedeni, jak a z které částky se vypočítává suma, kterou musím hradit manželce která má menší příjem. Je to stejné také v případě rozvedených? Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanoví, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Bylo by tedy jednoduché, aby se sečetly dva příjmy a podělily napůl. Nicméně by soud pravděpodobně řešil i další související okolnosti. Zákon stanoví, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Tuto povinnost nesplňujete, je možné, že by soud zohlednil otázku zavinění tohoto stavu. Nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý z nich náklady své domácnosti; to je nezbavuje povinnosti navzájem si pomáhat a podporovat se. Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, popřípadě nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a které je svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, a druhý manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti. Důvod opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod odmítání návratu, posoudí soud podle zásad slušnosti a dobrých mravů.
Po rozvodu již platí jiná pravidla:
- manžel má právo na vyživovací povinnost druhého manžela ve chvíli, kdy není schopen sám sebe živit
- tato jeho neschopnost musí mít původ v manželství nebo v souvislosti s ním
- vyživovací povinnost vzniká v přiměřeném rozsahu, lze-li to spravedlivě požadovat, zejména s ohledem k věku a k zdravotnímu stavu povinného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů
- soud při určení výživného a jeho výše přihlédne zejména k:
* délce manželství
* době uplynulé od rozvodu
* možnosti manžela najít přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nic nebrání
* neschopnosti uživit se z důvodu špatného hospodaření s vlastním majetkem
* podílení se na péči o domácnost za trvání manželství
* tomu, jestli se bývalý manžel nedopustil činu povahy trestného činu vůči bývalému manželovi nebo osobě mu blízké
* obdobně závažnému důvodu

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.