Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel podal 26.6.2010 žádost o rozvod, takže čekám předvolání k soudu.
Naše děti už jsou plnoleté, ale budou ještě rok studovat - dcera 22 let VOŠ  denní  studium a syn 18 let střední školu denní studium. Měli  bychom je tedy  ještě rok živit, tím spíš, že obě děti budou v posledním ročníku a bude to tedy  nejtěžší  rok jejich studia, nebudou si moci přivydělávat brigádami.
Manžel do žádosti o rozvod nenapsal žádný návrh na placení  výživného. Po  rozvodu, pokud už nebudeme bydlet společně, zůstanou děti se mnou.
V zákoně o rodině jsem se dočetla, že pokud jsou děti plnoleté, musí si  o výživné od rodičů požádat u soudu samy. Mohu při předvolání k soudu  ohledně rozvodu já za ně vznést návrh na určení výživného od jejich otce? Nebo  mohu k soudu alespoň přinést tyto návrhy/žaloby sepsané jimi a rovnou požádat  soud, aby se během rozvodového řízení tímto zabýval?
Manžel mi totiž už několik let na výživu dětí nepřispívá a protože jsem začala platit alespoň polovinu nájemného od května t.r., potřebovala bych, aby už začal výživné platit, protože jsem  se už vydala ze všech úspor. Je možné získat alimenty i zpětně od května, kdy  jsem se  # prokazatelně podílela na nákladech na bydlení, ale manžel se nepodílel na  výživě dětí? Ještě upřesním, že synovi bylo 18 let až 11.7.2010. Jestli jsem  dobře pochopila § 98, jen u nezletilých dětí se dá žádat o alimenty zpětně (a co  když jsou zletilé, ale nezaopatřené?- náš případ) a podle §
101 zákona o rodině  bych  # měla mít na zpětné vyplacení alimentů nárok. Pokud tedy nárok máme, jak  máme  # postupovat, aby nedocházelo ke zbytečnému protahování celé záležitosti?
Děkuji, Hana


ODPOVĚĎ: 
Je pravdou, že zletilé děti si musí výměru alimentů zařídit sami. Takže buď ať Vás zplnomocní k takovému jednání a Vy soudu návrhy předložíte nebo podají vlastní návrhy, třeba i nadiktováním do protokolu úředníkovi na soudu. Je i dost možné, že soud prvně bude řešit rozvod manželství a řízení o výživném vyloučí k vlastnímu řízení.
Když manžel podal návrh na rozvod, soud Vás vyrozumí a vyzve k vyjádření. Už v něm by tedy mělo být uvedeno, že máte dvě děti, jedno v době podání návrhu zletilé a jedno nezletilé a uplatňují nárok na výživné.
Výživné lze u soudu požadovat zpětně za dobu tří let od zahájení řízení, pouze na nezletilé dítě. V ostatních případech (dospělé děti) lze požadovat jen výživné ode dne podání žaloby. Takže na syna tento nárok určitě máte. Zaneste ho do návrhu na určení výše a nemusíte se omezovat jen na období od května tohoto roku. Vždy je lepší žalovat na maximum dovolené zákonem. Soud o nároku objektivně rozhodne sám a spíš ho sníží než aby zvyšoval.