Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píšu jménem svého bratra. Má dospělou dceru, teď odmaturovala na střední škole pro cestovní ruch. O další škole nemluvila, ale před asi 14 dny svému otci zdělila, že od září nastupuje na VŠ ekonomickou a chce od něj o 1000 Kč víc. Bratr teď platí 3000 Kč, jeho čistý příjem je kolem 15tis. Vztahy s bývalou manželkou a dcerou nejsou dobré.

Jde jim jen o peníze. Pokud VŠ nemá se střední nic společného, nepovažuje se maturita za ukončené vzdělání a tudíž, by měla být jeho dcera připravená na budoucí povolání? Kdo určí navýšení nebo zrušení alimentů, vždy soud? Co když bude jeho dcera studium na VŠ prodlužovat, jak dlouho musí bratr na dceru platit? Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, než je dítě schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Dnes (05.12.2018) je však zcela běžné, že mladí lidé po ukončení středoškolského studia pokračují ve studiu na vysoké škole. Samotná skutečnost, že bratrova dcera odmaturovala, tedy ještě neznamená, že je po maturitě schopná se sama živit. Pokud bude pokračovat ve studiu na vysoké škole, bude vyživovací povinnost Vašeho bratra i nadále.
Pokud se na výši výživného Váš bratr s dcerou dohodne, pak samozřejmě nebude nutné, aby se otázkou výživného zabýval soud. Jestliže ale dcera požaduje vyšší výživné, bratr s navýšením nesouhlasí a dohoda mezi nimi nebude možná, pak bude muset dcera podat k soudu návrh na zvýšení výživného a vyčkat na jeho rozhodnutí. Do doby rozhodnutí soudu může Váš bratr platit původní částku výživného, tedy 3.000 Kč. Jestliže ale soud dceři vyhoví a výživné zvýší, je možné, že Váš bratr bude muset zvýšené výživné doplatit dceři zpětně.
K Vaší poslední otázce – zákon samozřejmě myslí i na tzv. věčné studenty, kteří studují především proto, aby mohli co nejdéle čerpat finanční podporu od rodičů. Zákon o rodině proto stanoví, že výživné nelze přiznat tehdy, pokud by bylo v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy je například situace, kdy dítě bez vážného důvodu opakuje jednotlivé ročníky studia nebo studium ukončuje a opět začíná studovat vzájemně nesouvisející obory. V takovém případě je pak možné domáhat se zrušení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy. Jestliže ale dcera bude řádně studovat bez přerušování či ukončování studia a opakování ročníků, pak vyživovací povinnost skončí až s ukončením jejího studia a nástupem do zaměstnání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.