Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to prosím s poviností placení výživného na manželku? 07/2014 mi manželka oznámila, že po relativně fungujícím manželství ode mne odchází. Byt, ve kterém jsme žili, je v mém vlastnictví, pořízený před svatbou za mé prostředky. Finančně jsme se po dohodě vypořádali (volné prostředky) a náhradního bydlení se vzdala.

Našla si byt v pronájmu, přispívám jí každý měsíc částkou 2000, -. O šestiletou dcerku se staráme po vlastní dohodě střídavě. V průběhu roku jsem se dozvěděl, že důvodem byl nový přítel, u kterého často s dcerou přebývá, a nyní po roce se k němu přistěhovala natrvalo a je tam i na trvalý pobyt s dcerkou přihlášena. Nyní již na pronájem bytu nic neplatí, žije u nového partnera v jeho domě. 2000, - jsem ji platil co jsem mohl na její lepší úroveň, když je v pronájmu. Naše příjmy jsou v rozdílu 1-1,5 tísíce, jak který měsíc + platím dcerce školku a rovnoměrně její potřeby (jídlo, oblečení atd). Ve svém bytě žiji nyní jen s dcerkou. Prosím o odpověď, zda mám stále povinnost platit nějaký rozdíl našich příjmů? Co to znamená "zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň", a jak velký rozdíl musí mezi příjmy manželů, aby bylo možno říci, že jsou odlišné? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanoví v § 697, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. K posuzování, jak to s tou životní úrovní vlastně je, dojde ve skutečnosti až v okamžiku, kdy je neplnění vyživovací povinnosti žalováno u soudu. Soud by se v takovém případě zabýval hmotnou situací Vaší manželky a Vás samotného a jistě by musel zohlednit i fakt, že ona žije s novým partnerem a její hmotná situace je vlastně lepší, než dřív. Domnívám, se, že se lidé mají vždy nejprve pokusit se dohodnout. Na místě je tedy oznámit své manželce, že již není důvod pro výživné z vaší strany, vysvětlil jí důvody a případně jí i sdělil další povinnosti, které jako Vaše manželka má. Občanský zákoník totiž v § 687 a násl. stanoví, mimo jiné, že manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Je pak poněkud zarážející, že by manžel, který porušil toto základní ustanovení, by chtěl nárokovat výživné od manžela, který se na rozpadu rodiny nepodílel. Vaše manželka by mohla podat žalobu, ale skutečnost, že ona odešla k jinému partnerovi a porušuje základní pravidla vztahů mezi manželi, by byla u soudu pravděpodobně probírána. Nyní se domnívám, že je na Vás, abyste se rozhodl sám, jak to bude nadále s výživným a nechal manželku, ať buď žalobu podá a zkusí nárok obhájit (podle mého názoru je to ale velmi nepravděpodobné).
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.