Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec dětí dluží na výživném pro 2 nezl. děti částku v řádech desítek tisíc Kč a výše dluhu neustále stoupá. Exekuci na plat má, ale má nízký příjem. Je nemajetný. Jak by měl vypadat návrh k soudu, aby soud přiznal uznal i zákonné úroky z dlužného výživného? Děkuji, Zuzka

ODPOVĚĎ:
Zákonný úrok z prodlení je třeba vždy vztáhnout ke konkrétní částce a konkrétnímu datu. Navrhnětě proto soudu, aby Vám byl přiznán úrok z prodlení v zákonné výši z dlužného výživného k určitému datu. Úrok z prodlení pak ale třeba bude vypočítat ke každé měsíční splátce zvlášť a to od prvního dne, kdy byl otec v prodlení do zpalcení částky. Dluží-li kupříkladu otec za leden 3 000 Kč, únor 5 000 Kč a březen 4 500 Kč a částky jsou splatné vždy k poslednímu dni v daném měsíci za které náleží výživné, návrh bude vypadat tak, že žádate částku 12 500 Kč + zákonný úrok z prodlení z částky 3 000 Kč od 1.2. do zaplacení, z částky 5 000 Kč od 1.3. do zaplacení a z částky 4 500 Kč od 1.4. do zaplacení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.