Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych věděl, jak mám postupovat, když mám podezření, že výživné na dítě není využíváno v jeho prospěch, ale ve prospěch jiné osoby (matky). Je možné toto řešit (zpětně), i když je vyživované dítě již plnoleté. Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že takovou skutečnost by bylo velmi obtížné prokázat. Výživné totiž není určeno jen na úhradu běžných každodenních výdajů (stravování, doprava do školy apod.), ale i na úhradu jednorázových výdajů, které se neopakují každý měsíc (nákup oblečení a obuvi, školních potřeb, úhrada zájmových kroužků apod.). V některém měsíci tedy není na potřeby dítěte vyčerpáno celé výživné, v jiném měsíci je ale naopak vyčerpáno více. Na druhou stranu je samozřejmě možné, že rodič, který má dítě v péči, nepoužije výživné k úhradě potřeb dítěte, ale výhradně pro svou potřebu, což je samozřejmě nesprávný postup. Je ale otázkou, zda a jak lze vůbec prokázat, v jaké výši byly peníze určené na úhradu potřeb dítěte druhým rodičem zneužity. Rodič, který má dítě v péči, totiž nemá žádnou povinnost vést si evidenci výdajů, které na úhradu potřeb dítěte vynaložil, a nemá tudíž ani povinnost předkládat takovou evidenci soudu nebo druhému rodiči. Případné trestní oznámení pro podvod, zpronevěru či porušování povinností při správě cizího majetku by tak pravděpodobně bylo odloženo pro nedostatek důkazů.

Jestliže ale je vyživované dítě již plnoleté, doporučuji zasílat výživné přímo k rukám tohoto dítěte. Výživné patří přímo zletilému dítěti a matka dítěte se proti takovému postupu nebude moci nijak bránit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.