Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od listopadu 2014 jsem rozvedená. Žádost podal manžel po 44 letech manželství s odůvodněním, že mám špatný vztah k jeho matce, která byla již 2 roky mrtvá. Důvodem však byl jeho 14 let trvající vztah s jinou ženou, což u soudu popíral. Nakonec se jej podařilo usvědčit ze lži.

Jeho hrubé chování (i u soudu) komentovala soudkyně - jak jsem mohla tolik let tohle vydržet. Manžel mě psychicky vydíral, bylo to psych. i fyz. násilí. Od r. 2000 jsem v péči psychiatrů a psychologů. V r. 2004 mi byl přiznán PID s těžkými depresemi. Nemoc byla způsobena problémy v manželství. Toto potvrdila i soudkyně. Mám nárok na výživné a kompenzaci jím způsobené zdravotní problémy? Můj důchod činí 9 600, - z toho nájem a inkaso 7 300, - (byt RPG, který mi nechal) a on má 15 800, -. Do r. 2013 pobíral spolu se SD také rentu, čili od 80tých let měl 38 000, - měsíčně, což jsem nevěděla. Vše investoval do zahrady a chaty a těsně po rozvodu si koupil byt. Já jsem léta žila ze svého důchodu, on však platil náklady spojené s bydlením. Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Podle § 760 nového občanského zákoníku platí, že nejste-li schopná se sama živit a tato Vaše neschopnost se živit má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči Vám Váš bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat. Musela byste tedy v soudním řízení opravdu prokázat, že Vaše zdravotní problémy a z nich vyplývající neschopnost se živit mají svůj původ v manželství. Při rozhodování o výživném nebo jeho výši vezme soud v úvahu, jak dlouho rozvedené manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno. Soud dále bude zkoumat například to, zda jste si neopatřila přiměřené zaměstnání, přestože Vám v tom nebránila závažná překážka, zda jste si mohla výživu zajistit řádným hospodařením se svým majetkem, zda jste se za trvání manželství podílela na péči o rodinnou domácnost apod. Na základě posouzení všech těchto skutečností soud rozhodne o (ne) přiznání výživného a jeho výši.

Další možností získat výživné od bývalého manžela představuje § 762, podle kterého může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému rozvodem byla způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo na toto výživné lze považovat za důvodné nejdéle po dobu tří let po rozvodu.