Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji s přítelem, který je rozvedený a platí výživné na svou 24-letou dceru, která již 4,5 roku studuje soukromou VŠ bakalářský obor. Normálně mělo dojít k ukončení studia již před rokem. Vždy nám 1x za 1/2 roku zašle potvrzení, že je stále studentkou bc. oboru. A nyní mé dotazy:

1) Jak dlouho činí povinnost mého přítele platit výživné, když už mělo dávno dojít k ukončení studia? Můžeme se proti tomu bránit?
2) Pokud nelze s tímto nic udělat, je alespoň možné zažádat o snížení výživného? Plat mého přítele činí 18.000,-Kč a 5.000,-Kč je výživné. Musíme se velmi omezovat, zatímco studium dcery může být nekonečné)
3) Máme nárok na nějaké informace o studiu prostřednictvím VŠ?
4) Rádi bychom uzavřeli manželství, ale někteří lidé mě varují, že poté může dcera požadovat zvýšení výživného, protože se bude počítat náš celkový příjem. Co je na této informaci pravdy? Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1. Vyživovací povinnost Vašeho přítele vůči jeho dceři trvá do doby, dokud dcera nebude schopná se sama živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Zákon o rodině však pamatuje i na tzv. "věčné studenty", když uvádí, že výživné nelze přiznat tehdy, je-li to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy je například situace, kdy dítě dobrovolně a bez vážného důvodu opakovaně ukončuje a opět začíná studium například vzájemně nijak nesouvisejících oborů. Samotná skutečnost, že si dcera prodloužila dobu studia, však ještě neznamená, že se jedná o rozpor s dobrými mravy.

2. Šance na změnu výše výživného je zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo k významné změně finančních a majetkových poměrů jednoho nebo obou rodičů nebo ke změně oprávněných zájmů a potřeb dítěte. Možnost snížení výživného tedy nezáleží pouze na výši příjmů Vašeho přítele, ale také na finančních možnostech dceřiny matky a na výši dceřiných životních nákladů. Žádost o snížení výživného tedy Váš přítel samozřejmě podat může, vzhledem k tomu, že soud posuzuje velké množství individuálních faktorů, nelze jeho rozhodnutí předjímat.

3. Co se informací o dceřině studiu týče, doporučuji Vašemu příteli obrátit se se žádostí o informace nejdříve přímo na dceru - doporučuji ji požádat zejména o informaci, kdy (v jakém časovém horizontu) plánuje studium ukončit.
Vysoká škola, na které dcera studuje, nemá žádnou povinnost poskytnout Vašemu příteli informace o dceřině studiu - obzvláště ne bez jejího souhlasu vzhledem k tomu, že už je dcera zletilá.

4. Při případné žádosti o zvýšení výživného soud nebude posuzovat Vaše příjmy samostatně, ale bude se zabývat spíše vašemi celkovými majetkovými poměry. Není to tedy tak, že by soud k příjmům Vašeho (budoucího) manžela po uzavření manželství automaticky připočetl ty Vaše a z nich vypočítal novou výši výživného. Soud ale vezme do úvahy to, jaká bude vaše celková životní úroveň - dítě má totiž právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Soud ale samozřejmě zohlední i to, že Váš (budoucí) manžel bude mít novou vyživovací povinnost vůči Vám jakožto manželce. Ke zvýšení výživného tedy dojít může, ale nemusí - záleží vždy na majetkových poměrech a životní úrovni konkrétní domácnosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.