Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vdaná a 09/2012 se mi narodil syn, jehož biologický otcem není můj manžel. Podala jsem žalobu na popření otcovství, absolovovali jsme testy DNA a v 09/2013 soud rozhodl, že manžel opravdu není biologickým otcem. Biologický otec se odmítá od září 2012, kdy vypovídal u soudu, k otcovství doznat, proto 09/2013 podána žaloba na určení otcovství.

Nyní mám rozsudek, kde je dle odběrů vzorků DNA potvrzeno, že mnou označený muž je biologickým otcem, čekám na předvolání k soudu. Na co má syn a případně i já právo a co bych mohla od biologického otce požadovat? Výši alimentů jsem nechala na rozhodnutí soudu, sociální pracovnice mi řekla, že náklady spojené s pořízením výbavičky pro syna prý budou započítané ve výživném. Nerozumím jestli to bude jednorázově určitá částka? Když bych prý byla svobodná, měla bych nárok, aby mi biologický otec přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem. Já jsem ale vdaná, takže na to prý nárok nemám. O přispění na tyto výlohy by si prý mohl zažádat manžel, protože mi přispíval místo biologického otce - je to prosím pravda? Existuje lhůta, do kdy od narození dítěte je to možné. Soud se táhne už 2 roky, není to promlčené? Děkuji, Naďa.

ODPOVĚĎ:
Dle § 920, odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) platí, že: "Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem". NOZ tudíž stanovuje povinnost nebýt provdaná za otce dítěte, nikoliv nebýt provdaná vůbec, resp. být svobodná matka.

Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s porodem lze přiznat i zpětně, nejdéle ale dva roky ode dne porodu. Předpokládám ale, že na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem Vám přispíval Váš manžel a stejně tak plnil vyživovací povinnost vůči Vašemu dítěti, i když nebylo jeho. V takovém případě je otázkou, zda Vám výživné bude zpětně přiznáno, když tuto povinnost plnil Váš manžel.

Právě Váš manžel má naopak právo požadovat nyní úhradu nákladů na výživné po biologickém otci dítěte. Paragraf 101, odst. 1 zákona o rodině totiž uvádí, že: "Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění". Promlčecí lhůta u výživného činí tři roky a počítá se pro každou dávku výživného zvlášť.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.