Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec dětí mé přítelkyně je notorický neplatič výživného. Byl kvůli tomu i ve vězení, nic nepomáhá, nevlastní žádný majetek, pracuje načerno. Myslím, že jsem viděl i případ, kdy za dlužníka museli jeho náklady uhradit rodiče, nebo-li platit alimenty, existuje i tato možnost? Nevíte zda naše vláda chystá změnu zákona k vyplácení dávek? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec dětí dlouhodobě neplatí výživné, nemá žádný majetek a ke zlepšení jeho platební morálky nevedlo ani podání trestního oznámení a výkon trestu odnětí svobody, pak je bohužel opravdu možné, že ani exekuce nebudou v tomto případě účinné a žádné výživné od otce dětí nevymůžete. Nicméně pokud má otec dětí alespoň nějaké příjmy a podařilo by se Vám u soudu prokázat jejich existenci, mohl by být využit § 916 nového občanského zákoníku, který stanoví, že "neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti osoba povinná výživou řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí 25násobek částky životního minima jednotlivce". Pokud by tedy otec dítěte řádně nedoložil své příjmy, má se za to, že jeho měsíční příjem dosahuje částky 85.250 Kč. Z této částky by mu pak bylo vyměřeno výživné.

Pokud otec dětí nemůže řádně plnit svou vyživovací povinnost, přechází tato vyživovací povinnost na jeho rodiče, tedy prarodiče dětí. V takovém případě je zapotřebí podat k soudu návrh (žalobu) na vyměření výživného prarodičům. Musím Vás však upozornit na to, že soud v této situaci zahajuje řízení se všemi prarodiči, tedy i s rodiči Vaší přítelkyně. Pokud mají například rodiče otce dětí nízké příjmy a rodiče Vaší přítelkyně jsou na tom finančně dobře, moho by dojít k paradoxní situaci, kdy by bylo výživné vyměřeno pouze rodičům Vaší přítelkyně. Ale vyzkoušet tento postup samozřejmě můžete.

Co se týče změn zákonů o vyplácení dávek, v současné době se hovoří především o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, který by měl zamezit zejména masvinímu zneužívání sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje táké zákon o sociálním bydlení. Aktuální informace ohledně legislativních změn najdete například právě na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde: www.mpsv.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.